Sähköturvallisuus

Kodin turvaopasTapaturmat

Sähkötapaturmina pidetään onnettomuuksia, joissa henkilö on saanut sähköiskun tai sähköiskusta aiheutuneen muun vamman. Myös valokaaresta tai sen mahdollisista seurauksista syntyneet vammat on katsottu sähkötapaturmiksi. Sähkötapaturmia on vuosittain noin 50, joista suurin osa tapahtuu maallikoille.

Virheellinen toiminta tai inhimillinen virhe on yleisin syy sähkötapaturmiin. Toiseksi yleisin syy on käytössä vaaralliseksi tullut laite tai laitteisto. Uuden laitteen tai laitteiston vika tai asennusvirhe on sähkötapaturman syynä harvemmin.

Sähköiskussa vaarallisinta on sydänkammiovärinä ja erilaiset sisäiset palovammat. Kun ihminen joutuu osaksi virtapiiriä, hän ei yleensä lihaskouristusten vuoksi kykene irrottautumaan johdosta tai laitteista. Pelastajan tulisi ensin katkaista virta tai ainakin eristää itsensä ennen uhrin irrottamista sähkölaitteista.

Suomessa sähkölaitteiden turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Vuoden 1994 alusta lähtien Suomessa valmistettujen tai maahantuotujen sähkölaitteiden ennakkotarkastus ei enää ole pakollinen. Kotitalouskoneiden tulee kuitenkin täyttää EU:n pienjännitedirektiivin sekä EMC-direktiivin vaatimukset turvallisuuden ja häiriöiden osalta. Direktiivien vaatimusten täyttämisen merkiksi sähkölaitteissa on oltava myös CE-merkintä.

  • Sähkötaulun sulakkeiden vaihtaminen kuuluu niihin harvoihin sähkötöihin, joita maallikkokin saa tehdä. Sulake on turvalaite. Se katkaisee virran, jos sähkölaitteessa on jokin vika tai johdossa kulkee liian suuri sähkövirta. Palaneen sulakkeen tilalle on vaihdettava ehjä samankokoinen sulake.
  • Kun kotona on pieniä lapsia, pistorasiat kannattaa suojata suojatulpilla, jollei asuntoon ole asennettu turvasuojattuja pistorasioita. Uusissa asunnoissa pistorasiat ovat maadoitettuja, joten vanhasta uuteen asuntoon muutettaessa on varauduttava uusien valaisimien hankintaan. Vanhat ”tavalliset” jatkojohdot on myös hylättävä, sillä niitä ei saa muuttaa maadoitetuiksi.
  • Kun irrotat sähköjohdon, pidä kiinni pistotulpasta, älä vedä johdosta. Punoksella suojattu silitysraudan johto on uusittava heti punoksen kuluttua rikki. Sähköjohtoa ei saa paikata teipillä, eristysnauhalla tai laastarilla, vaan se on aina uusittava.
  • Kun olet kylvyssä, suihkussa tai uimassa, älä koske sähköverkkoon liitettyihin sähkölaitteisiin.
  • Sähkölaitetta ei saa upottaa veteen puhdistusta varten. Kuvuton valaisin kylpyhuoneessa voi olla hengenvaarallinen. Ulkona käytettävien laitteiden ja jatkojohtojen tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja.

Jaa opas