Varoitusmerkit

Kodin turvaopasTapaturmat

Keittiö, kylpyhuone ja autotalli ovat kodissa ne paikat, joissa useimmin säilytetään vaarallisia tai myrkyllisiä aineita. Vaarallisimmat kemikaalit ovat mm. koneastianpesuaineet, putkenavausaineet, liuottimet, maalit ja jäähdytysnesteet. Viisi hyvää neuvoa aineiden säilyttämiseksi ovat:

  • Säilytä tuotteet huolellisesti alkuperäispakkauksessa
  • Noudata etiketissä olevia varoituksia ja ohjeita
  • Varo kemikaalien joutumista suuhun, iholle, silmiin tai keuhkoihin
  • Säilytä aineet lasten ja kotieläinten ulottumattomissa
  • Ota ympäristöasiat huomioon aina ennen kemikaalien hävittämistä

Myrkyllisissä aineissa on pakolliset varoitusmerkinnät, jotka kertovat aineen vaikutuksista. Vanhat oranssimustat merkit on korvattu puna-valkomustilla 2015 alkaen. Vanhoilla varoitusmerkeillä varustettuja tuotteita voi olla edelleen käytössä.

Välittömästi myrkyllinen

 

Pääkallomerkki varoittaa erittäin vaarallisesta kemikaalista, joka jo hyvin pieninä annoksina voi tappaa. Se voi myös aiheuttaa syöpää tai muita pitkäaikaisvaikutuksia. Esimerkkejä: metanoli, torjunta-aineet ja eliöntorjunta- aineet kuten jyrsijämyrkyt.

 

Syövyttävä

Syövyttävät kemikaalit tuhoavat kudosta joutuessaan iholle, hengityselimiin, silmiin tai vatsaan. Esimerkkejä: etikkahappo, suolahappo, ammoniakki, viemärinaukaisuaine.

Haitallinen/ärsyttävä

Haitallinen, ärsyttävä, herkistävä, vaarallinen otsonikerrokselle. Voi esim. ärsyttää ihoa, hengityselimiä ja silmiä.  Esimerkkejä: WC:n puhdistusaine, kalkinpoistaja, jäähdytysneste, eräät liimat.

 

Ympäristölle vaarallinen

 

Merkki, jossa on kuollut kala kuolleen puun juurella varoittaa luonnossa erittäin hitaasti hajoavista myrkyistä, jotka kertyvät ravintoketjuja pitkin petoeläimiin ja ihmisiin tai ovat muuten ympäristölle haitallisia. Esimerkkejä: tärpätti, bensiini, torjunta-aineet, eliöntorjunta-aineet kuten muurahaiskarkotteet, maalit, lakat, eräät liimat.

 

Räjähtävä

 

Tuote on räjähtävä ja voi aiheuttaa paineaallon ja sirpaleiden sinkoutumisen sekä muiden materiaalien syttymisen. Esimerkkejä: nitroglyseriini, ampumatarvikkeet, ilotulitteet.

 

 

Syttyvä

Tuotteet voivat syttyä palamaan herkästi, jopa itsestään joutuessaan ilman kanssa kosketuksiin. Käytä mahdollisen tulipalon sammuttamiseen sammutinta, sammutuspeitettä tai vesisumua. Älä käytä juoksevaa vettä, koska se saattaa aiheuttaa tulipalon leviämisen. Esimerkkejä: moottoripolttoaineet, ruoanlaitossa käytettävät polttoaineet, etanoli, kynsilakanpoistoaine, nestekaasupullot ja aerosolit, joiden ponneaineena on nestekaasu.

 

Paineen alaiset kaasut

 

Tuotteet voivat räjähtää kuumassa (esim. auringossa). Esimerkkejä: nestekaasupullot, hitsauskaasu, happipullot.

 

 

Hapettava

 

Kemikaalit (kaasut, nesteet tai kiinteät aineet), jotka aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen. Esimerkkejä: desinfiointitabletit ja -nesteet, valkaisu aineet, hengityssairauksien hoidossa käytettävä happikaasu.

 

Vakava terveysvaara

 

Altistuminen joillekin tuotteille voi vahingoittaa terveyttä pysyvästi (esim. syöpä, vaikutukset lisääntymiseen) tai aiheuttaa pysyvän vaurion johonkin elimeen. Jotkut tuotteet saattavat aiheuttaa allergisen reaktion hengityselimissä tai hengitysvaikeuksia. Jotkut tuotteet voivat olla tappavia, koska ne voivat nieltynä joutuessaan hengitysteihin aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen. Esimerkkejä: tärpätti, bensiini, selluloosaohenne, lamppuöljy.

Muuta myrkyllisiin aineisiin liittyvää

Myrkytystapaturmien varalle kotona pitäisi olla aina lääkehiiltä. Jos epäilee myrkytystä, kannattaa soittaa heti myrkytystietokeskukseen ja kysyä ohjeita.

Myrkylliset kasvit ovat vaarallisia etenkin pienille lapsille. Koristekasveissa on runsaasti myös myrkyttömiä vaihtoehtoja. Yleisiä myrkyllisiä kasveja ovat joulutähti, jouluruusu, peikonlehti, anopinkieli, anopinhammas ja useat vehkat. Myös kukkamaljakon vesi voi olla myrkyllistä.

Myrkyllisiä koristepensaita ovat mm. kultasateet, marjakuuset, hevoskastanjat, alppiruusut, lumimarja ja aitakusteri. Myrkyllisiä luonnonkasveja ovat muun muassa kielo, kalliokielo, sudenmarja ja näsiä.

Kodin ongelmajätteitä ovat käytöstä poistetut lääkkeet, romuakut, raskasmetalliset paristot, kuumemittarit, jäteöljyt, maalit, liimat, lakat ja kyllästysaineet, liuottimet, torjunta-aineet ja rikkoutuneet loisteputket. Ongelmajätteitä ei saa päästää leviämään ympäristöön. Ne hävitetään viemällä kunnallisiin vastaanottopaikkoihin. Ongelmajätteistä saa lisää tietoa kunnan ympäristöviranomaisilta.

Lähteet ja lisätietoja:

TUKES: Kemikaalien varoitusmerkit
HUS: Myrkytystietokeskus

 

Jaa opas