Tulva

Kodin turvaopasSää

Tulva tarkoittaa vesistön tai merenpinnan noususta tai sade- ja sulamisvesistä aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä. Keväisin tulvia aiheuttavat lumien sulaminen ja jääpadot, muina aikoina esimerkiksi runsaat sateet. Ilmastonmuutos lisää tulvimista ja vaikeuttaa niiden ennakointia. Esimerkiksi talvitulvat ovat yleistyneet viime vuosina. Niin ikään yleensä rankkasateista nopeasti kehittyvät hulevesitulvat (taajamatulvat) aiheuttavat yllätyksiä.

Tulvat aiheuttavat vahinkoja esimerkiksi rakennuksille ja infrastruktuurille, luonnovaraisille kasveille ja eläimille sekä maanviljelylle. Äkillinen tulva voi aiheuttaa vakavaa vaaraa ulkona liikkuville. Tulvia ei voi koskaan täysin estää, mutta niihin voi varautua.

Tulvakartat ovat tärkeä apukeino tulvariskeiin varautumisessa. Tulvatilanteessa vahinkoja vähennetään viranomaisten toimin, mutta oleellisen tärkeää on myös kansalaisten omatoiminen tulviin varautuminen ja omaisuuden suojaaminen tulvilta.

Ilmatieteen laitos antaa rankkasadevaroituksen, kun sademäärä on vähintään 20 millimetriä tunnissa tai vähintään 50 millimetriä vuorokaudessa.

Tulviin voi varautua:

 • Tutustu tulvakarttoihin. Selvitä etukäteen, miten tulva on ennen käyttäytynyt alueella.
 • Tarkasta vakuutuksesi vakuutusehdot tulvavahinkojen varalta ja tutustu vakuutusyhtiön neuvoihin.
 • Seuraa tulvavaroituksia ja tulvatiedotusta.
 • Tarkasta, että rakennuksen pelastussuunnitelma on ajan tasalla.
 • Hanki kotivaraa eli puhdasta vettä, ruokaa ja muita päivittäistarvikkeita.
 • Tee lista tavaroista joita tarvitset, jos joudut väliaikaisesti muuttamaan pois kotoa.
 • Suunnttele talosi tulvasuojaus ajoissa ja hanki tarvittavat välineet (hiekkasäkit, pumppu, eristeet, jne.).
 • Suojaa sähkölaitteet.
 • Siirrä haitalliset aineet ja arvokas omaisuus vedeltä suojaan.
 • Tarkasta eläinten turvallisuus.
 • Kiinnitä veneet ym. helposti tulvan mukana siirtyvä irtaimisto.
 • Pidä kourut, rummut, kaivot ja ojat kunnossa.

Tulvatilanteessa:

 • Seuraa viranomaistiedotuksia, noudata ohjeita.
 • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
 • Sulje myös kaasu ja öljy.
 • Rakenna tilapäinen suojapenger, käytä pumppua jos voit.
 • Varmista turvallinen reitti tulva-alueelta poistumista varten.
 • Varo virtaavaa tulvavettä ja veden mukana kulkevaa materiaalia.
 • Älä aja veden peittämää tietä.
 • Muista, että tulvavesi voi olla saastunutta.
 • Jos et pääse omin avuin turvaan, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.

Tulvan jälkeen:

 • Varmista, että alue on varmasti turvallinen.
 • Varmista, että alueen rummut, hulevesiverkostot ja muutkin tulvatorjuntatyössä mahdollisesti käytöstä poistetut laitteet on palautettu normaaliin toimintakuntoon.
 • Varmista erityisesti sähkölaitteiden toimivuus.
 • Kartoita vahingot (valokuvaus) ja ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi saadaksesi toimintaohjeita mm. korvausasioissa (kts. sivu tTulvavahinkojen korvaaminen).

Lähteet ja lisätietoja:

Finanssiala: Tulva uhkaa – Toimi näin
Ilmasto-opas: Tulviin voidaan varautua
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu: Tulvaohjeet
SPEK: Tulva

Jaa opas