Ruohikkopalot

Kodin turvaopasSää

Ruohikkopalot ovat riesana huhti–toukokuussa.  Kuiva ja tuulinen ilma luo otolliset olosuhteet edellisvuotisen kuivan ruohon syttymiselle. Kasvukauden päästyä vauhtiin ruohikkopalovaarasta ei enää tiedoteta.

Varoituksen aikana nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää. Paikalliset palo- tai ympäristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen teon muunakin aikana. Risujen ja roskien poltto on kielletty monissa kunnissa kokonaan. Haitallisia aineita, kuten kyllästettyä puuta tai talousjätteitä, ei koskaan pidä polttaa. Metsänhoidollisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava etukäteen alueen pelastuslaitokselle.

Muista nämä:

  • Harkitse puutarharoskien polttoa ja kulotusta tarkkaan. Poltosta aiheutuu aina haitallisia pienhiukkaspäästöjä. Sytyttäjällä on vahingonkorvausvastuu, jos tuli pääsee karkaamaan.
  • Tulta käsitellessä tulee varautua alkusammutustoimiin, ja yksin ei pidä kulottaa. Lähes joka vuosi sattuu jopa kuolemaan johtavia henkilövahinkoja kulotuksen yhteydessä.
  • Risut ja muu puutarhajäte kannattaa mieluummin silputa maanparanteeksi kuin polttaa.
  • Retkeilijänä sytytä nuotio hiekalle, älä maastoon. Huolehdi loppusammutuksesta. Varoituksen aikana nuotiota ei saa sytyttää.
  • Kertakäyttögrillit sytyttävät vuosittain suuret määrät turhia maasto- ja roskispaloja.
  • Tupakantumpit eivät kuulu maastoon. Aiheuttamansa tulipaloriskin lisäksi ne maatuvat erittäin hitaasti ja ovat ympäristölle haitallisia.

 

Lähteet ja lisätietoja:

Ilmatieteen laitos: Varoitukset.
Maaseutuvirasto: Kulotus – Perinnebiotooppien hoitokortti.
SPEK: Maasto- ja ruohikkopalot.

 

Jaa opas