Helle

Kodin turvaopasSää

Helle tarkoittaa Suomessa noin 25 asteen lämpötilan ylittymistä. Helteet lisäävät väestön sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Erityisen herkkiä helteiden haittavaikutuksille ovat vanhukset, kroonisista sairauksista kärsivät ja pienet lapset. Voimakkaat helteet voivat kuitenkin olla terveysriski kenelle tahansa, jos kuumuuden vaikutuksilta ei suojauduta riittävästi.

Ilmatieteen laitos antaa hellevaroituksen, kun ennusteen mukaan kolmena peräkkäisenä vuorokautena päivälämpötila ylittää 27 ja yölämpötila 14 astetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan helteistä aiheutuva terveysriski suurenee jo yksittäisinä lämpiminä päivinä. Pitkittyneiden lämpimien jaksojen, eli helleaaltojen, aikana terveysvaikutukset lisääntyvät voimakkaasti. Helleaallot ovat erityisen haitallisia, koska elinympäristö ei rakennusten lämpenemisen takia viilene yölläkään ja elimistöön kohdistuu pitkäaikainen lämpökuormitus. Ilman kosteuspitoisuus lisää helteen tukaluutta.

Helteistä aiheutuvia terveyshaittoja voidaan torjua varautumalla helteisiin riittävästi ja hyvissä ajoin. Torjuntatoimia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän, sillä helteiden todennäköisyys ja voimakkuus kasvavat ilmastonmuutoksen myötä. Myös väestön ikääntyminen lisää helteiden terveyshaittoja.

Helteen terveyshaittoja voi torjua seuraavin keinoin:

  • Pyri pitämään sisätilat viileinä
  • Vältä kuumia paikkoja ja suoraa auringonpaistetta
  • Vältä raskasta fyysistä ponnistelua
  • Juo riittävästi ja syö kevyesti
  • Viilennä kehoa
  • Tunnista lämpösairauksien oireet ja toimi ohjeiden mukaisesti

Huolehdi myös toisista. Älä jätä lapsia, vanhuksia tai eläimiä pysäköityyn ajoneuvoon. Pidä yhteyttä yksineläviin sukulaisiin, ystäviin ja naapureihin, ja auta heitä tarvittaessa suojautumaan kuumuudelta. Eritysesti apua saattavat tarvita henkilöt, joilla on kroonisia sairauksia tai heikentynyt toimintakyky. Huolehdi lapsista, sillä he eivät usein itse ymmärrä suojautua kuumuuden ja auringonpaisteen haitoilta. Pienet lapset myös kärsivät aikuisia herkemmin nestehukasta. Lapsilla elimistön kuivumisesta kielivät esimerkiksi kuiva suu, kyynelten puuttuminen itkiessä, ärtyisyys sekä vähentynyt fyysinen aktiivisuus.

Lähteet ja lisätietoja: 

Ilmatieteen laitos: Äärilämpötilojen terveysvaikutuksia
THL: Ympäristöterveys – Helle

 

Jaa opas