Poliisi ja kansalainen

Kodin turvaopasRikokset

Kansalaiset saavat paikallispoliisilta monipuolisia turvallisuuspalveluja. Poliisin toiminnassa on tärkeintä estää henkeen, terveyteen, vapauteen, omaisuuteen ja kotirauhaan kohdistuvat rikokset ja säilyttää järjestys yleisillä paikoilla. Poliisi tukee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymistä myös lupapalveluillaan. Poliisi torjuu rikoksia ennalta estämisellä, niiden ilmisaattamisella ja tehokkaalla esitutkinnalla. Se tekee myös monipuolista liikenneturvallisuustyötä.

Paikallispoliisi koostuu 24 poliisilaitoksesta, joilla palveluverkkona on pääpoliisiasema, poliisiasemia, poliisin palvelupisteitä sekä yhteispalvelupisteitä. Poliisin valtakunnallisia yksiköitä ovat keskusrikospoliisi, liikkuva poliisi ja suojelupoliisi.

Auttamisvelvollisuus

Poliisilaissa sanotaan, että jokainen on velvollinen auttamaan poliisia hengenvaarassa olevan kadonneen etsimisessä, ihmishenkien pelastamisessa, loukkaantuneiden auttamisessa sekä huomattavan omaisuusvahingon tai ympäristöhaitan torjumisessa. Sairauden tai muiden pätevien syiden perusteella viranomaiset voivat vapauttaa kansalaisen osallistumasta pelastustyöhön.

Jokamiehen kiinniotto-oikeus

Rikollisten kiinniottaminen kuuluu ensisijaisesti poliisille. Tietyissä tapauksissa muillakin on oikeus ottaa rikokseen syyllistynyt kiinni. Pakkokeinolaissa on säännös niin kutsutusta jokamiehen kiinniotto-oikeudesta ja itseavusta.

Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksentekijän, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai jos rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottoriajoneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Jokainen saa ottaa kiinni myös sellaisen henkilön, josta on annettu pidättämistä tai vangitsemista koskeva etsintäkuulutus. Kiinni otettu on viipymättä luovutettava poliisille.

Rikoksen kautta menetetyn tai muutoin kadotetun irtaimen omaisuuden takaisin hankkimiseksi on yleensä turvauduttava viranomaisen apuun. Mikäli viranomaisapua ei ole saatavissa, voidaan tarvittaessa turvautua itseapuun.

Itseaputoimet ovat sallittuja, mikäli omaisuus on rikoksen kautta menetetty ja toimiin omaisuuden takaisin saamiseksi on ryhdytty välittömästi rikoksen tapahduttua eikä viranomaisapua ole saatavissa. Edellä tarkoitetuissa tilanteissa saa käyttää sellaisia omaisuuden takaisin hankkimiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina. Kokonaisuutta arvioitaessa huomioidaan tapahtuneen oikeudenloukkauksen ilmeisyys sekä uhkaavan oikeudenmenetyksen suuruus ja todennäköisyys.

Jaa opas