Tunnista kodin paloriskit

Kodin turvaopasPaloturvallisuus

Tulipaloissa kuolee vuosittain 50 – 80 suomalaista, ja joka päivä syttyy noin 9 asuntopaloa. Lisäksi on paljon pieniä paloja, jotka ihmiset onnistuvat itse sammuttamaan. Yleisin palojen syttymissyy on huolimattomuus.

Paloturvallisuus.infon mukaan kymmenen yleisintä tulipalon syttymissyytä voi torjua näin:

  • Vie vioittunut laite tai rikkoutunut sähköjohto heti huoltoon alan ammattilaiselle, äläkä korjaa itse.
  • Säilytä tulentekovälineet poissa lasten ulottuvilta, esimerkiksi lukollisessa laatikossa.
  • Älä tupakoi sisällä. Voit torkahtaa, jolloin tupakka sytyttää helposti tulipalon.
  • Käytä tulisijaa käyttöohjeiden mukaisesti. Nuohouta tulisija ja savuhormi säännöllisesti.
  • Varmista riittävät tulisijojen suojaetäisyydet. Älä kuivata pyykkejä löylyhuoneessa.
  • Sijoita valaisin ja muut kuumenevat sähkölaitteet niin, että ne eivät aiheuta palovaaraa.
  • Siirrä kuuma tai lämmin tuhka vain syttymättömään astiaan.
  • Estä takasta kimpoavat kipinät suojaverkolla tai -luukuilla.
  • Älä koskaan jätä ruokaa yksin liedelle kypsymään.
  • Sijoita kynttilät harkiten ja sammuta ne aina, jos olet viimeinen huoneesta poistuja.

Pelastustoimi opastaa ihmisiä tunnistamaan vaaran aiheuttajia, ehkäisemään onnettomuuksia sekä toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. He myös neuvovat, miten tulta ja palovaarallisia aineita ja laitteita käsitellään huolellisesti.

Pelastustoimen asiantuntemusta tarvitaan myös turvallisuusnäkökulmien huomioimisessa rakennusten suunnitteluvaiheessa, rakentamisessa, kunnossapidossa sekä turvallisessa käytössä. Pelastusviranomaiset estävät onnettomuuksia valvonnalla, palotarkastuksilla ja nuohouksella.

Kun tuli on irti, myös lasten pitäisi osata toimia oikein ja nopeasti. Vanhempien on syytä opettaa lapsille, että tulipaloa ei saa mennä piiloon, ja leikin avulla voidaan harjoitella oikeita pakoreittejä.

Kansalaistaitoihin kuuluu myös tulipalojen alkusammutus. Tärkeintä on kuitenkin varustaa koti palovaroittimella. Se varoittaa ajoissa, jolloin nukkujakin ehtii pelastamaan itsensä ja muut ihmiset myrkyllisistä palokaasuista ennen kuin ne aiheuttavat tajuttomuuden ja kuoleman.

Kodin turvallisuuden tarkistuslista

Kodin turvallisuuden tarkistuslistan avulla voit havaita kodin yleisimpiä turvallisuuspuutteita ja korjata niitä. Tarkistuslista on tehty erityisesti ikäihmisten, heidän omaistensa ja kotikäyntejä tekevien ammattilaisten tueksi. Listaa voi käyttää, monistaa ja levittää ilman rajoituksia. Listan on julkaissut SPEK.

Jaa opas