Tuhopolttoihin varautuminen

Kodin turvaopasPaloturvallisuus

Tuhopoltot on hyvin monitahoinen ilmiö, johon on useita syitä ja vaikuttavia tekijöitä.

Tilannepreventio tarkoittaa rikoksenteon vaikeuttamista erilaisilla suojaustoimilla, kuten lukkojen, hälyttimien ja kulunvalvonnan avulla. Muita erilaisia keinoja ovat esimerkiksi:

• Valaistuksen lisääminen ja videovalvonta

• Rakennuksen kellarit, ullakot ja muut yhteiset tilat on lukittava siten, että asiattomien pääsy näihin tiloihin on estetty

• Rappukäytävissä, eteisissä, yleisten tilojen käytävillä tai tuulikaapeissa ei saa säilyttää eikä varas-toida irtainta tavaraa.

• Syttyvää materiaalia ei saa säilyttää rakennuksen ulkoseinustoilla, mikäli se aiheuttaa palon leviämisvaaran rakennuk¬seen

• Pyörätelineet, penkit ja roskakorit kiinnitetään, jotta niitä ei voida käyttää rikkomisvälineinä

• Jäteastiat ja –katokset sijoitetaan vähintään kahdeksan metrin päähän rakennuksen seinästä. Palon leviäminen jätekatoksesta rakennukseen voidaan vaihto¬ehtoisesti estää palonkestävällä rakenteella tai jätteiden syväsäilöntäratkaisulla.

• Jätesäiliöt sijoitetaan lukittuihin tiloihin tai niissä on lukittavat kannet

• Lastauslaitureilla ja -katoksissa ei säilytetä palavaa materiaalia, jos asiattomien pääsy kohteisiin ei ole estetty

• Helposti syttyvää palavaa materiaalia ei säilytetä kellari- ja ullakkotiloissa

• Ulkopuolisista henkilöistä tehdään tarvittaessa ilmoitus poliisille tai vartijoille

• Tulentekovälineet pidetään poissa lasten ulottuvilta

• Lisätään koululaisten turvallisuusopetusta tuhopoltoista

Lähteet:

Satapelastus: Tuhopolttojen ehkäisy
http://www.satapelastus.fi/ohjeetjalomakkeet/paloturvallisuus/tuhopolttojenehkaisy.html

Finanssialan keskusliitto (2013): Tuhopolttojen torjunta. Turvallisuusohje.
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/Tuhopolttojen_%20torjunta_%202013.pdf

Jaa opas