Toimiminen tulipalossa

Kodin turvaopasPaloturvallisuus

Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun

Pelastautumisreitit tulipalon varalle kannattaa miettiä etukäteen. Jokaisesta asunnosta pitää olla vähintään kaksipoistumisreittiä turvaan. Samassa rakennuksessa asuvien kannattaa sopia ennalta, missä kokoonnutaan, kun palavasta talosta on päästy ulos. Varsinkin pienille lapsille tulee korostaa, että palon syttyessä ei saa mennä piiloon pöydän alle tai komeroon!

Pelastautumisreitit tulee aina pitää esteettöminä, joten älä koskaan lukitse turvalukkoja sisällä ollessasi. Ulos täytyy päästä avaimetta ja palokunnan tarvittaessa sisään.

Alkuvaiheessa olevaa paloa voi yrittää itse sammuttaa. Vaikka palo sammuu, on syytä soittaa hätänumeroon 112. Palokunnan on hyvä käydä tarkastamassa, että tuli on sammunut kunnolla eikä uudelleen syttymisen vaaraa ole. Itseään ei kuitenkaan kannata vaarantaa, ja pakotie on aina varmistettava.

Jos palo kuitenkin leviää nopeasti eikä sammutus onnistu, pelasta vaarassa olevat ihmiset, varoita muita, poistu huoneesta ja asunnosta sekä sulje ovet perässäsi. Hälytä tämän jälkeen palokunta numerosta 112 turvallisesta paikasta.

Jos et pääse ulos tavanomaista tietä, sulje palavaan huoneeseen johtavat ovet. Soita hätäilmoitus numeroon 112 ja kerro tarkkaan missä olet. Pyri käyttämään vaihtoehtoisia poistumisteitä kuten ikkunaa tai parveketta. Mikäli poistuminen on mahdotonta, mene avoimeen ikkunaan tai parvekkeelle. Huuda apua, heiluta vaatetta tai vilkuta valoja, jotta palokunta löytää sinut. Muista sulkea ovi, jotta savu ja liekit eivät pääse leviämään parvekkeelle.

Savukaasut tappavat – poistu ryömimällä!

Tulipalon uhrit kuolevat yleensä häkään ja myrkyllisiin savukaasuihin – eivät liekkeihin ja kuumuuteen. Häkä on vaarallista, koska se on myrkyllistä. Häkä on hajuton, mauton ja väritön kaasu, joten sitä on erittäin vaikea havaita.

Jos joudut tulipalotilanteeseen, ryömi savun täyttämästä huoneesta turvaan lattian rajassa. Savu nousee aina ylöspäin, joten sen ja kuumuuden alapuolella riittää happea kauemmin. Tulipalon roihutessa lämpötila voi olla hartioiden korkeudella 700 astetta, mutta polvien korkeudella vasta sata astetta. Paksu villahuopa suojaa kuumuudelta.

Älä avaa kuumaa ovea!

Jos pakoreitilläsi on suljettu ovi, älä avaa sitä ennen kuin tiedät, palaako toisella puolella. Jos ovi tuntuu kuumalta, sen takana palaa, joten valitse toinen reitti. Sulje poistuessasi kaikki ovet. Ne hidastavat palon leviämistä. Sinä ja palokunta saatte enemmän aikaa toimia.
Jos ovi ei ole lämmin, raota sitä varovasti. Etene lattianrajassa, sillä savukerroksen alla on mahdollista hengittää. Kun olet päässyt ulos palavasta tilasta, pysy myös sieltä poissa. Älä vaaranna omaa henkeäsi palaamalla liekkien ja savukaasujen keskelle. Soita hätänumeroon 112!

Näin pelastaudut palosta

  • Myrkyllisiä savukaasuja on päästävä pakoon nopeasti. Sulje poistuessasi ovet ja ikkunat. Näin hidastat savun ja palon leviämistä.
  • Poistu palavasta rakennuksesta ja varoita muita. Auta muitakin poistumaan.
  • Heti kun olet turvassa myrkyllisiltä palokaasuilta, soita hätänumeroon 112 ja opasta palokunta paikalle.

Kerrostalossa palaa

Jos oma asuntosi on tulessa, etkä pysty sitä sammuttamaan, sulje palavaan huoneeseen johtava ovi. Pelasta vaarassa olevat ja varoita muita ihmisiä, poistu huoneistosta ja sulje ehdottomasti ulko-ovi. Älä käytä hissiä. Soita hätänumeroon 112 turvallisesta paikasta. Opasta palokunta paikalle.

Jos naapurissasi palaa, pysy asunnossasi. Älä mene savun täyttämään porraskäytävään. Kerrostalot on rakennettu estämään palon etenemistä asunnosta toiseen. Kaupungeissa palokunta on yleensä paikalla nopeasti. Se auttaa sinut ulos tarvittaessa.

Poistu palavasta rakennuksesta ja auta muitakin poistumaan. Sulje poistuessasi ovet ja ikkunat. Varoita muita asukkaita. Soita hätänumeroon 112.

Porraskäytävät ovat poistumisteitä, joten niissä ei saa säilyttää mitään tavaraa (pelastuslaki 10 §). Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Palo pientalossa

Jos et pääse palavasta talosta ulos tavanomaista tietä, pelastaudu ikkunan, parvekkeen, tikkaiden tai takaoven kautta. Kaksi- tai useampi kerroksisessa pientalossa pitää olla kiinteät tikkaat poistumisen turvaamiseksi, mikäli pudottautumiskorkeus on enemmän kuin 3,5 metriä.

Jos tikkaita ei ole, pidä kiinni ikkunan puitteista ja riipu käsiesi varassa, jotta putoaisit mahdollisimman matalalta.

Palo julkisessa tilassa

Julkisissa tiloissa kannattaa aina tutustua turvaohjeeseen ja selvittää, mitä kautta pääsee mahdollisessa onnettomuustilanteessa ulos. Poistumistiet on merkitty esimerkiksi hotelleissa, tavarataloissa, elokuvateattereissa, ravintoloissa ja muissa julkisissa tiloissa vihreillä poistumistieopasteilla. Poistumis- ja varatiet eivät saa olla lukittuina poistumissuuntaan. Julkisiin tiloihin on sijoitettu alkusammuttimia, joita voi käyttää palojen sammuttamiseen.

Palohälytyksen kuuluessa tulee jokaisen poistua viipymättä ja noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita.

Lentokoneessa, laivassa ja hotellissa turvaohjeet onnettomuustilanteiden varalle löytyvät yleensä näkyviltä paikoilta. Asiakkaan on syytä tutustua poistumisreitteihinsä ja tietää oma kokoontumispaikka sekä pelastusasemansa sijainti.

Jaa opas