Sammutusvälineet ja alkusammutus

Kodin turvaopasPaloturvallisuus

Tulen syttyminen ja palaminen edellyttävät happea, palavaa ainetta ja riittävän palamislämpötilan. Kaikkien edellytysten on täytyttävä, jotta palaminen olisi mahdollista. Jos joku edellytyksistä poistetaan, palaminen estyy. Tähän perustuu sammuttaminen.

Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia sammutusvälineitä, jotka sopivat palonalkujen ja pienehköjen palojen sammuttamiseen. Alkusammutuskalustoa ovat käsisammuttimet, pikapalopostit ja sammutuspeitteet.

Julkisissa tiloissa alkusammuttimet sijoitetaan näkyvään paikkaan. Niiden eteen ei saa edes tilapäisesti sijoittaa mitään, mikä estää niiden näkymisen ja nopean käyttöönoton.

Opettele sammuttimen käyttö! Esimerkiksi käsisammutin toimii kerrallaan vain noin 5-20 sekuntia, joten on tärkeää osata suunnata sammute oikein.

Alkusammutuskoulutusta järjestävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto.

Vesisammuttimet

Sankoruisku on tehokas alkusammutin. Veden vaikutus perustuu jäähdyttämiseen. Tehokkaimmin vesi sammuttaa, kun se ruiskutetaan hienojakoisena suihkuna liekkeihin. Myös esimerkiksi vesisanko ja puutarhaletku ovat oivia alkusammutusvälineitä.

Pikapalopostit ovat rakennukseen kiinteästi asennettuja vesisammutusvälineitä.:

  • tavallisesti kaapissa, jonka kahvan suojalasi rikotaan
  • kaapista avataan hana, jonka jälkeen letku vedetään kelalta ja letkun  päässä oleva suihkuputki avataan
  • tarkoitettu alkusammutukseen kaikille, jotka oleskelevat rakennuksessa
  • soveltuu kuitujen, paperin ja puun sammuttamiseen
  • kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kunnossapidosta.

Vettä ei kuitenkaan saa käyttää sammutukseen silloin, kun nesteet ja rasvat palavat. Vesi vain levittäisi palopesäkkeitä ja palavat roiskeet saattaisivat aiheuttaa palovammoja ja levittää paloa.

Koska vesi johtaa sähköä, palavat sähkölaitteet kannattaa sammuttaa tukahduttamalla tai sähköpalojen sammuttamiseen soveltuvalla jauhesammuttimella.

Jauhe-, hiilidioksidi- ja nestesammuttimet

Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia.  Niiden käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niihin tehtävien merkintöjen tulee olla eurooppalaisen EN 3-standardisasrjan mukaisia.

Käsisammuttimille on seuraavia vaatimuksia:

  • sammutetta on oltava vähintään 1 kg
  • sammutin voidaan täyttää uudelleen
  • sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa sammutevirran katkaisemisen.
  • Käsisammuttimet ovat myös painelaitteita. Painelaitteen haltijan on huolehdittava painelaitteen sijoituksen ja käytön turvallisuudesta.

Käsisammuttimien soveltuvuus erilaisten palojen sammutukseen merkitään yleisimmin kirjaimilla A (kiinteiden aineiden palot) , B ( nestemäisten aineiden palot) ja C (kaasujen palot).

Käsisammuttimet voidaan jakaa sammutteen mukaan jauhesammuttimiin (95% sammuttimista), hiilidioksidisammuttimiin (3%)  ja nestesammuttimiin (2%).

Jauhesammutin

Jauheita on monenlaisia, mutta yleisimmät eli ABC-jauheet soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen, kuten kiinteiden, nestemäisten sekä kaasumaisten aineiden sammuttamiseen.

Nestesammutin

Sammutusnesteet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja nestemäisten aineiden sammuttamiseen.

Hiilidioksidisammutin

Soveltuu neste- ja sähköpalojen sammutukseen.
Turvatekniikan keskus (TUKES) valvoo Suomessa markkinoilla olevien käsisammuttimien vaatimustenmukaisuutta. TUKES ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli sammuttimet eivät täytä vaatimuksia. Vaatimusten vastaiset tuotteet voidaan tarvittaessa poistaa markkinoilta.

Käsisammuttimen hankinta ja huolto

Käsisammutin hankitaan viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttäessä sitä tai omatoimisesti. Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta kynnys sen käyttöön voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella sammuttamista.  Käsisammuttimia myyvät esimerkiksi rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot, autotarvikeliikkeet ja käsisammutinliikkeet.

Myynnissä on myös ns. aerosolisammuttimia. Aerosolisammuttimet eivät ole käsisammuttimia, vaan ne ovat kulutustavaroita, joille ei ole vaatimuksia sammutusominaisuuksista. Aerosolisammuttimia myydään esimerkiksi rautakaupoissa, marketeissa ja tavarataloissa. Ne ovat pienen käsisammuttimen tai aerosolipurkin näköisiä ja kokoisia. Hinnaltaan ne ovat selvästi oikeita käsisammuttimia halvempia.

Turvatekniikan keskus ja Kuluttajavirasto varoittavat kuluttajia aerosolisammuttimien tuomasta väärästä turvallisuudentunteesta. Kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi seuraavat varoitusmerkinnät ovat pakollisia: ”Ei sovellu ainoaksi sammuttimeksi heikon sammutustehonsa vuoksi”, ”Ei sovellu kaikkiin kodin tulipaloihin”, ”Ei vastaa käsisammuttimen sammutustehoa”.

Pelastuslaitokset ja pelastusliitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa käsisammuttimen ja muunkin alkusammutuskaluston käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella.

Sammutusvälineiden tarkastus ja huolto

Huoneiston haltijan on huolehdittava, että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

Sisäasiainministeriö on antanut säädöksiä käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta. Näissä säädöksissä on mainittu, että käsisammutin tarkastetaan vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin säilytetään niin, että se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle.

Muussa tapauksessa käsisammutin tarkastetaan vähintään kahden vuoden välein. Ensimmäinen tarkastus tehdään viimeistään kahden vuoden kuluttua sammuttimen täyttö- tai valmistusajankohdasta.  Omatoimisesti esimerkiksi omakotitaloon hankitut sammuttimet on myös syytä tarkastuttaa toimintakunnon varmistamiseksi.

Sammutin on vähänkin käytettynä huollettava. Käsisammutin tulee huoltaa jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein.

Käsisammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan sammuttimen toimintakunto, ja huollolla toimenpiteitä, joilla sammutin saatetaan toimintakuntoon. Käsisammutinliikkeet huoltavat ja tarkastavat käsisammuttimia. Tarkastuksen tekee Turvatekniikan keskuksen rekisteröimä käsisammuttimien huolto- ja tarkastustöihin oikeutettu liike.

Sammutuspeite

Sammutuspeite soveltuu muun muassa keittiöön rasvapalojen ja olohuoneeseen televisiopalon varalle sekä veneeseen alkusammuttimeksi. Sillä voidaan tukahduttaa pienehköjä tulipaloja ja sammuttaa syttyneet vaatteet. Sammutuspeite on edullinen alkusammutusväline, ja sitä voidaan käyttää myös hätäpaarina.

Sammutuspeite kiinnitetään seinään näkyvälle paikalle, jotta sen saa oikeaoppisesti ja nopeasti pois pussista eikä ole kadoksissa.

Paksu ja tiivis matto, huopa tai sammutuspeite on usein nopeimmin saatavilla oleva alkusammutusväline kotona. On paljon järkevämpää ja nopeampaa tukahduttaa palo heti maton avulla kuin rynnätä keittiöön hakemaan vettä, sillä tuli leviää uskomattoman nopeasti.

Rasvapalo kattilassa tukahdutetaan kannella.

Valitse sammutusväline palon mukaan

PUU, KANGAS, PAPERI JA SISUSTUSMATERIAALI
Sammutusjauhe tai vesi.
SÄHKÖLAITE
Sammutusjauhe tai sammutuspeite. Irroita pistotulppa!
RASVAPALO
Kattilan kansi, sammutusjauhe tai -peite. Pysäytä liesituuletin!
BENSIINI, ÖLJY, LAKKA JA MAALI
Sammutusjauhe tai nestesammutin.

Jaa opas