Paloturvallinen ympäristö

Kodin turvaopasPaloturvallisuus

On helpompi estää tulipalo ennalta kuin sammuttaa se. Siksi pitää tietää, mikä paloja aiheuttaa ja tunnistaa riskitekijät omasta lähiympäristöstä. Paloturvallisuus on otettava huomioon jo rakennusta suunniteltaessa tai vanhaa asuntoa peruskorjattaessa. Jokainen voi edistää kotinsa paloturvallisuutta valitsemalla oikeanlaisia materiaaleja. Kuluttajalla on oikeus vaatia kauppiaaltaan tietoa tuotteiden paloherkkyydestä.

Vaatteet ja tekstiilit

Tavallisille vaatteille ja tekstiileille ei Suomessa ole asetettu paloturvallisuusvaatimuksia. Joissakin maissa esimerkiksi lasten yöasuihin vaaditaan merkintä, mikäli ne ovat herkästi syttyvästä materiaalista. Palovaarallisten ammattien työvaatteissa tulee meilläkin olla CE-merkintä, jolla valmistaja takaa, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivin paloturvallisuusmääräykset.

Tekstiilien paloherkkyyteen vaikuttavat ennen kaikkea kuitumateriaali ja kankaan viimeistely erilaisilla kemikaaleilla. Villa on materiaali, joka ei itsessään edistä paloa. Luonnonkuiduista villa ja silkki eivät syty yhtä helposti kuin puuvilla ja pellava. Etenkin nukkapintaiset puuvilla- ja akryylivaatteet saattavat syttyä herkästi. Jotkut vaatteet ovat niin palonherkkiä, että ne hulmahtavat tuleen pienestäkin kipinästä.

Palamattomia tekstiilejä ei olekaan, mutta niiden turvallisuudessa on huomattavia eroja. Esimerkiksi palomiesten suojahaalarit valmistetaan materiaalista, joka säilyy useita sekunteja ankarassakin tulessa syttymättä.

Ohut ja väljä puuvillavaate syttyy herkästi. Paksu ja ihonmyötäinen puuvillavaate syttyy hitaammin. Puuvillasta valmistetaan jopa suojahaalareita palovaarallisiin töihin, mutta silloin luonnonkuitu on käsitelty palosuojakemikaalilla, joka tekee siitä hitaasti syttyvän.

Jos vaatteesi palavat, heittäydy maahan ja kierittele, kunnes tuli tukahtuu.

Kun toisen ihmisen vaatteet palavat, kaada hänet maahan. Tukahduta tuli kierittelemällä. Tai sammuta tuli maton, peitteen tai veden avulla. Tukahduta ensin liekit pääpuolesta, jotta saat suojeltua kasvot palamiselta. Jäähdytä kytevät vaatteet vedellä. Ihoon kiinni palaneita vaatekappaleita ei saa repiä irti.

Verhot ja pehmustetut huonekalut

Palonsuojaviimeisteltyjä kankaita käytetään työvaatteiden lisäksi myös julkisissa tiloissa. Ne ovat kalliimpia kuin normaalit kodin tekstiilit. Paloturvalliseksi jälkikäsitelty puuvilla on kuitenkin suositeltava materiaali varsinkin verhoihin. Kotien tulipalot alkavat usein juuri verhon syttymisestä, kun esimerkiksi kynttilää on poltettu liian lähellä. Pystysuuntaisena ja ohuena verho palaa huomattavasti nopeammin ja helpommin kuin vaakatasossa oleva tekstiili. Verhokankaaksi ei ainakaan kannata valita puhdasta akryyliä, joka palaessaan sulaa ja räiskyttää paloa myös ympäristöön.

Myös vuodevaatteet kannattaa hankkia mahdollisimman paloturvallisesta materiaalista. Vaikeasti syttyvästä kankaasta tehty patjan päällinen saattaa estää täytteen syttymisen. Vuoteessa tupakointi on aina hengenvaarallista!

Huonekaluliikkeissä ei nykyään saa myydä pehmustettuja istuimia tai vuodepatjoja, jotka syttyvät kytevästä savukkeesta. Testitulosten on oltava valmistajalla. Ne kannattaa tarkistaa etenkin, kun verhoilussa on käytetty puuvillaa ja pehmusteena polyuretaania tai puuvillavanua. Nämä materiaalit ovat miellyttäviä ja suosittuja, mutta ne saattavat syttyä kytevään paloon savukkeesta.

Palavat nesteet

Bensiiniä voi säilyttää asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja kokoontumishuoneistoissa ja niihin verrattavissa tiloissa enintään 25 litraa. Sen sijaan taloyhtiön yhteisissä kellari- ja ullakkotiloissa ei saa säilyttää lainkaan bensiiniä tai muita palavia nesteitä.

Mikäli kyseessä on asuinrakennukseen kuuluva erillinen varastotila tai huolto- tai työpaikkahuone, voi siellä säilyttää 100 l bensiiniä (tai muita herkästi syttyviä palavia nesteitä) ja 200 l palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 °C (esimerkiksi öljy ja dieselöljy).

Autotallissa tai -katoksessa saa säilyttää bensiiniä 60 l + ajoneuvon polttoainesäiliö sekä moottori- tai dieselöljyä 200 l + ajoneuvon säiliö). Yhteisten autotallien ja -katosten maksimimäärä on koko autotallille tai katokselle, ei esimerkiksi per asukas.
Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia (esim. säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa) tai rajoittaa säilytystä jos turvallisuus sitä vaatii.

Estä tuhopoltot

Tahallaan sytytettyjä paloja on noin kolmasosa kaikista tulipaloista. Jotta tuhopolttaja ei pääse yllättämään, kannattaa pitää kutsumattomat vieraat loitolla porraskäytävistä. Myös kellarit, ullakot, liiterit, autotallit, jätekatokset ja muut tilat on syytä lukita.

Irtonaiset tavarat ovat oivallista sytykemateriaalia tuhopolttajalle. Lain mukaan uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Myöskään helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa. Kaikille jätteille on myös oltava omat säilytyspaikkansa sekä sisällä että ulkona.

Jaa opas