Nuohous

Kodin turvaopasPaloturvallisuus

Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jottei se aiheuttaisi palovaaraa.

Tulisija ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Vapaa-ajan asuntojen ja niiden saunojen tulisijat sekä hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Jos vapaa-ajan asunto on tarkoitettu muuhun kuin omaan käyttöön, vuoden määräväli koskee sitäkin. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.

Tulisija on rakennukseen kuuluva rakennusosa tai laite, jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia aineita. Nykyiset tulisijat ovat oikein käytettynä turvallisia ja helppohoitoisia. Käytön suurimmat vaarat ovat tulipalovaarat ja häkämyrkytykset. Näiden syynä on yleensä tulisijojen väärä käyttö.

Nuohooja huolehtii kiinteistöjen paloturvallisuudesta puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Lisäksi hän tarkistaa suojaetäisyydet, ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja viat ja opastaa tulisijan käyttäjiä. Kiinteistön savupiipulle johtavien tikkaiden pitää olla kunnossa, jotta nuohooja voi tehdä työnsä turvallisesti. Nuohooja joutuu liikkumaan kaikkina vuodenaikoina, ja esimerkiksi sateen liukastama katto on vaarallinen. Tikkaiden ja kulkusiltojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan rakennuksessa nuohous. Pelastuslain mukaan rakennusten tulisijat ja savuhormit on nuohottava sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huollettava ja puhdistettava.

Tiedätkö, ovatko tulisijasi savuhormisi paloturvallisia? Paloturvallisuus.infosta voit ladata Tulisijan käyttäjän oppaan ilmaiseksi.

Jaa opas