Grillaus

Kodin turvaopasPaloturvallisuus

Grillatessa huolellisuus ja ennakointi takaavat turvallisuuden. Monet tulipalot ja palovammat johtuvat varomattomuudesta ja huolimattomuudesta. Luontainen varovaisuus syttymisherkkiä aineita ja avotulta kohtaan on tarpeen. Grillatessa on syytä paloturvallisuuden ohella huomioida myös naapurit ja lähiympäristö.

Sytytä grilli turvallisesti

 • Sytytä grilli takkatikuilla tai grillisytyttimellä.
 • Siirrä tulentekovälineet ja sytytysaineet pois lämmönlähteen, avotulen ja lasten lähettyviltä. Bensiiniä tai spriitä ei saa käyttää sytyttämiseen.
 • Leimahdusvaaran välttämiseksi anna sytytysnesteen ensin riittävästi imeytyä hiiliin ja sytytä vasta sitten.
 • Käytä suojakäsineitä grillatessa, älä työnnä kasvoja liian lähelle.
 • Sytytysnestettä ei tule lisätä jo sytytettyihin grillihiiliin, sillä liekki voi pulloon imeytyessään sytyttää sen palamaan.
 • Pidä grilliä koko ajan silmällä äläkä anna liekkien nousta liian korkeiksi. Grillituotteista valuva rasva voi leimahtaessaan nostattaa vaarallisen korkeita liekkejä.
 • Muista, ettei rasvaa saa sammuttaa vedellä vaan tukahduttamalla esimerkiksi sammutuspeitteellä.

Sammuta grilli huolella

 • Sammuta grilli huolellisesti, esimerkiksi ämpärillisellä vettä.
 • Kasaa tuhka palamattomaan, kannelliseen metalliastiaan, etäälle rakennuksen ulkoseinästä ja muista syttyvistä materiaaleista. Tuhka on hyvä kerätä kannelliseen metalliastiaan, ettei tuuli pääse levittämään sitä lähiympäristöön.
 • Vaarattomalta näyttävän tuhkan alla hiilloksen jäähtyminen voi kestää useamman vuorokauden.
 • Säilytä sytytysnesteet ja herkästi syttyvät aineet mieluiten lukitussa paikassa.

Kaasu- ja sähkögrillit

Kaasu- ja sähkögrillit ovat yleistyneet viime vuosina. Kaasugrilli on turvallinen, kunhan muistaa sulkea kaasupullon venttiilin käytön jälkeen.

Kotona tai kesämökillä nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kg. Nestekaasun säilytyksessä on muistettava, että nestekaasua ei saa säilyttää kellarissa  tai yhteisissä ullakkotiloissa. Koska nestekaasu on paineastiassa, sen lämpötila ei saa nousta yli 50 0C eli sitä ei voi säilyttää aurinkoisella parvekkeella tai seinustalla.

 • Lue kaasugrillin ja kaasulaitteiston käyttöohjeet ennen grillaamisen aloittamista.
 • Tarkista kaasugrillin kunto ja vaihda letku, mikäli se ei ole kunnossa. Letkuasennukset saa tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on hyvä käyttää aina hyväksyttyä kaasuasennusliikettä.
 • Jos olet epävarma osaamisestasi, käytä aina asiantuntijan apua.
 • Vaihtaessasi pulloa huolehdi, ettei sytytyslähteitä ole lähellä.
 • Tarkista vaihdon jälkeen liitosten tiiviys ja pitävyys. Jos pullossa on painoventtiili, kokeile pullon ja paineensäätimen liitoksen pitävyyttä nostamalla pulloa liitoskohdasta.
 • Sulje pulloventtiili aina grillaamisen loputtua.

Varaudu sammuttamaan itse

Kannattaa varautua itse sammuttamaan tulipalo, sillä palokunnan tulo saattaa kestää. Alkusammutuskeinot ja pelastautuminen palotilanteessa on hyvä käydä läpi koko perheen voimin. Alkusammutukseen sopivat välineet pidetään helposti saatavilla.

 • Opettele sammutuskeinot, sillä voit joutua selviytymään omin avuin ennen kuin palokunta ehtii paikalle.
 • Vesijohtoon tai -pumppuun liitetty letku, esimerkiksi puutarhaletku on paras ja yksinkertaisin sammutuskeino.
 • Myös vedellä täytetty sankoruisku, sammutuspeite, käsisammutin tai suuriin sammioihin varastoitu kasteluvesi ja ämpäri ovat hyviä sammutusvälineitä.
 • Apua saa hätänumerosta 112, johon soitetaan ilman suuntanumeroa, myös kännykästä.

Mitä selkeämpi osoite, sitä nopeammin apu tulee perille. Mieti ajo-ohje etukäteen ja laita se puhelimen viereen tai muuten näkyvälle paikalle. Kerro ohjeesta myös lapsille ja kesävieraille.

Ennakoi palovaarat

 • Sijoita grilli palamattomalle alustalle ja suojaisaan paikkaan. Tuuli voi viedä helposti varsinkin alumiinifoliosta tehdyt kertakäyttögrillit mennessään.
 • Varmista, ettei grillin yläpuolella tai ympärillä ole mitään syttyvää. Älä grillaa puun, katon tai ikkunan alla. Älä myöskään grillaa etuteltassa tai huvilateltan oleskelutilassa.
 • Pidä lapset loitolla grillistä ja sytytysnesteet lasten ulottumattomissa.
 • Ulkokäyttöön tarkoitettuja grillejä ei saa käyttää sisätiloissa.
 • Katso, että sammutusvälineet ovat saatavilla grillin läheisyydessä.

Jaa opas