Tuhopolttoihin varautuminen

Tuhopoltot on hyvin monitahoinen ilmiö, johon on useita syitä ja vaikuttavia tekijöitä. Tilannepreventio tarkoittaa rikoksenteon vaikeuttamista erilaisilla suojaustoimilla, kuten lukkojen, hälyttimien ja kulunvalvonnan avulla. Muita erilaisia keinoja ovat esimerkiksi: • … Lue lisää

Sammutusvälineet ja alkusammutus

Tulen syttyminen ja palaminen edellyttävät happea, palavaa ainetta ja riittävän palamislämpötilan. Kaikkien edellytysten on täytyttävä, jotta palaminen olisi mahdollista. Jos joku edellytyksistä poistetaan, palaminen estyy. Tähän perustuu sammuttaminen. Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan … Lue lisää

Toimiminen tulipalossa

Sisällysluettelo1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun2 Savukaasut tappavat – poistu ryömimällä!3 Älä avaa kuumaa ovea!4 Näin pelastaudut palosta5 Kerrostalossa palaa6 Palo pientalossa7 Palo julkisessa tilassa Poistu palavasta rakennuksesta, … Lue lisää

Grillaus

Grillatessa huolellisuus ja ennakointi takaavat turvallisuuden. Monet tulipalot ja palovammat johtuvat varomattomuudesta ja huolimattomuudesta. Luontainen varovaisuus syttymisherkkiä aineita ja avotulta kohtaan on tarpeen. Grillatessa on syytä paloturvallisuuden ohella huomioida myös … Lue lisää

Tupakka, kynttilät ja avotuli

Moni palo lähtee tupakasta Tupakka on riski myös paloturvallisuuden kannalta. Tupakoinnista aiheutuneet tulipalot ovat vähentyneet itsestään sammuvien savukkeiden tulon jälkeen. Kuitenkin tupakoinnista aiheutuu edelleen merkittävä määrä tulipaloja. Tupakoinnin aiheuttamat paloriskit … Lue lisää

Vältä sähköpalot

Huonokuntoiset sähköjohdot pitää vaihtaa ehjiin. Määräajoin tehtävä sähköasennusten kuntotarkastus estää sähkön aiheuttamat vahingot. Korjaukset ja asennukset on aina teetettävä ammattilaisella. Testauslaitoksen merkki sähkölaitteessa (esim. FI-tunnus) tarkoittaa, että puolueeton testauslaboratorio on … Lue lisää

Häkä

Hiilimonoksidi eli häkä on kaasumainen väritön ja hajuton hiilen ja hapen yhdiste, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa esimerkiksi öljykaminassa tai auton pakokaasuissa. Se on nopeasti ja huomaamatta vaikuttava erittäin vaarallinen kaasu, … Lue lisää

Lapset ja tuli

Lasten tulitikkuleikeistä syttyy vuosittain useita tulipaloja. Lapsia tulee opettaa jo pieninä käsittelemään tulta oikein. Heidän on ymmärrettävä, että tuli on hyödyllinen, mutta myös vaarallinen. Tulipaloa ei saa mennä piiloon Jo … Lue lisää

Nuohous

Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jottei se aiheuttaisi palovaaraa. Tulisija ja hormit on nuohottava vuoden välein. Vapaa-ajan asuntojen ja niiden saunojen tulisijat sekä hormit on nuohottava … Lue lisää

Paloturvallinen ympäristö

On helpompi estää tulipalo ennalta kuin sammuttaa se. Siksi pitää tietää, mikä paloja aiheuttaa ja tunnistaa riskitekijät omasta lähiympäristöstä. Paloturvallisuus on otettava huomioon jo rakennusta suunniteltaessa tai vanhaa asuntoa peruskorjattaessa. … Lue lisää