Ympäristövahingot

Kodin turvaopasOnnettomuudet

Ympäristövahingosta on kyse, jos maaperään, veteen, viemäriin tai ilmaan pääsee tai saattaa päästä vaarallisia tai räjähdysalttiita aineita. Tällaisia ovat muun muassa öljyvuodot, tehdaspalot, kemikaalionnettomuudet, vaarallisia aineita kuljettavan säiliöauton tai junan suistuminen tai törmäys.

Ympäristövahingoista tai niiden uhista ilmoitetaan välittömästä hätäkeskukseen (112). Hätäkeskus arvioi vahingon laajuuden ja ottaa yhteyttä pelastusviranomaiseen ja muihin tarvittaviin viranomaisiin. Ympäristövahinkojen torjunnan aloittamisessa ensisijainen vastuu on aina paikallisella pelastusviranomaisella (aluepelastuslaitos).

Kotitalouden tai yrityksen vaaralliset jätteet tulee aina hävittää asianmukaisesti, jotta pieniäkään vahinkoja ja haittoja ei pääse syntymään.

 

Lähteet ja lisätietoja:

Ympäristöhallinnon verkkopalvelu: ymparisto.fi

 

Jaa opas