Myrkytys (onnettomuus)

Myrkyllisen aineen aiheuttamat oireet riippuvat myrkyllisen aineen ominaisuuksista, elimistöön joutuneesta määrästä ja altistustavasta. Myrkytystapauksen hoidossa auttavat oireiden voimakkuudesta riippuen kunnan terveyspalvelut tai 112. Myrkytystietokeskus on neuvontapalvelu, josta neuvotaan puhelimitse äkillisten myrkytysten … Lue lisää

Sähkökatkot

Sähkökatkot ovat lyhentyneet ja käyneet yhä harvinaisemmiksi. Häiriöttömään sähkönjakeluun on totuttu etenkin taajamissa, joissa sähköverkko on suurelta osin kaapeloitu maan alle. Haja-asutusalueilla katkoksia aiheuttavat yleensä märkä lumi, myrsky ja ukkonen. … Lue lisää

Ympäristövahingot

Ympäristövahingosta on kyse, jos maaperään, veteen, viemäriin tai ilmaan pääsee tai saattaa päästä vaarallisia tai räjähdysalttiita aineita. Tällaisia ovat muun muassa öljyvuodot, tehdaspalot, kemikaalionnettomuudet, vaarallisia aineita kuljettavan säiliöauton tai junan … Lue lisää

Saastunut vesi

Pääosa Suomen talouksista kuuluu vesijohtoverkoston piiriin. Vesilaitokset valmistavat talousvettä pintavedestä tai käyttävät raakavetenään pohja- tai tekopohjavettä. Vesilaitoksen vedenpuhdistusprosessi riippuu raakaveden laadusta. Suomessa pintavedestä valmistettu vesi desinfioidaan aina ennen jakeluverkkoon pumppaamista, … Lue lisää

Säteily

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni. Vaaraan on kuitenkin varauduttu, koska onnettomuuden riski on olemassa. Säteilytilannetta myös tarkkaillaan jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saadaan tieto välittömästi. Säteilyvaaratilanteesta ja toimintaohjeista … Lue lisää

Räjähdys

Räjähdykset ovat mahdollisia myös kotioloissa, sillä monet tulenarat, tavalliset kemikaalitkin voivat syttyä ja aiheuttaa väärin käsiteltyinä räjähdyksen. Erityisen vaarallisia ovat erittäin helposti syttyvät palavat nesteet sekä nestekaasu ja kaupunkikaasu. Teollisuudessa … Lue lisää

Kaasuvaara

Kaasuvaaratilanteesta annetaan yleinen vaaramerkki. Lisäohjeita annetaan radion ja TV:n välityksellä. Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Yleisen vaaramerkin jälkeen suojaudutaan aina sisätiloihin. Kaasuvaaratilanteessa suojaudutaan … Lue lisää