Sisälle suojautuminen

Kodin turvaopasOnnettomuudet

Sisälle suojautumisen tarve voi syntyä esimerksi kemikaalionnettomuuden tai runsaasti savua tuottavan tulipalon vuoksi. Havaitusta onnettomuudesta tulee ilmoittaa välittömästi viranomaisille. Mikäli vaaratilanne vaatii nopeaa suojautumista, siitä varoitetaan vaaratiedotteella ja ulkohälyttimillä annettavalla yleisellä vaaramerkillä. Toimi viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Erityisen tärkeää on suunnitella jo etukäteen tarvittavat toimenpiteet ja ottaa selville, kuinka asunnon ilmanvaihto suljetaan.

Ulkona ollessasi

 • Tarkasta tuulen suunta esim. kostealla sormella. Poistu alta sivutuuleen. Pyri sisälle.
 • Jos et pääse sisälle, pyri korkeimpaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja.
 • Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Tiheästi hengittäen hengität myös myrkyllistä kemikaalia enemmän.
 • Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto. Aja pois vaara-alueelta, sivutuuleen, mikäli mahdollista.
 • Kuuntele viranomaisohjeita (radio).

Sisällä ollessasi

 • Pysäytä koneellinen ilmanvaihto (selvitä esim. isännöitsijältä tai huoltoyhtiöstä jo ennakolta oikea toimintatapa).
 • Sulje ovet, ikkunat ja venttiilit.
 • Tiivistä tarvittaessa
 • Kuuntele viranomaisohjeita (radio).
 • Vältä puhelimen käyttöä.
 • Pyri rakennuksen yläkerroksiin. Vältä kellariin menoa. Älä mene väestönsuojaan.

 

Lähde:

SPEK

 

Jaa opas