Myrkytys (onnettomuus)

Kodin turvaopasOnnettomuudet

Myrkyllisen aineen aiheuttamat oireet riippuvat myrkyllisen aineen ominaisuuksista, elimistöön joutuneesta määrästä ja altistustavasta. Myrkytystapauksen hoidossa auttavat oireiden voimakkuudesta riippuen kunnan terveyspalvelut tai 112. Myrkytystietokeskus on neuvontapalvelu, josta neuvotaan puhelimitse äkillisten myrkytysten ehkäisyssä ja hoidossa. Tietokeskuksesta saa tietoa yleisistä riskeistä ja niiden välttämisestä, ja tietokeskus myös pitää yllä myrkyllisten kasvien, sienien ja aineiden luetteloita.

Myrkyllinen aine voi joutua elimistöön suun kautta, hengittämällä, ihon tai silmien kautta tai pistämällä. Useimmiten myrkytystapauksissa hoidettavaksi päätyy aikuinen henkilö, mutta pikkulasten myrkytyksiin on suhtauduttava erityisen vakavasti ja pyrittävä välttämään niitä jo etukäteen.

Myrkytyksen aiheuttajia ovat useimmiten:

 • alkoholi, muut päihteet
 • lääkkeet
 • häkä, kaasut
 • pesuaineet, kemikaalit
 • myrkkysienet, -marjat tai -kasvit

Myrkytyksen oireita voivat olla:

 • pahoinvointi, oksentelu
 • iho-oireet
 • tokkuraisuus
 • päänsärky, huimaus
 • hengenahdistus
 • sydämentykytys
 • kouristelu, tajuttomuus

Myrkytystietokeskuksen ensiapuohjeet:

 • Poista potilas vaarasta.
 • Jos potilaalla on tai kehittyy voimakkaita oireita, soita 112.
 • Varmista hengityksen ja verenkierron riittävyys ja ryhdy tarvittaessa elvytystoimenpiteisiin.
 • Selvitä mistä aineesta on kysymys.
 • Selvitä annos.
 • Soita tarvittaessa Myrkytystietokeskukseen riskin arviointia varten.
 • Estä myrkyllisen aineen imeytyminen.
 • Anna tarvittaessa lääkehiiltä, jos aine otettu suun kautta (HUOM! ÄLÄ OKSETA).
 • Huuhtele vedellä, jos ainetta on mennyt silmään tai iholle.
 • Siirrä potilas raittiiseen ilmaan, jos ainetta on hengitetty.
 • Yritä selvittää nämä
  • mitä on tapahtunut, mistä aineesta on kysymys
  • miten myrkky on joutunut kehoon (nielty, hengitetty, imeytynyt, pistetty)
  • minkä määrän autettava on niellyt
  • kuinka pitkä aika tapahtuneesta on kulunut

Ennaltaehkäisy kannattaa aina. Säilytä myrkylliset aineet pikkulasten, kotieläinten ja väärinkäytön ulottumattomissa. Huolehdi, että tuhoeläinten tai haittakasvien torjuntaan käytetyt aineet eivät aiheuta haittaa sivullisille. Älä koskaan vaihda alkuperäispakkauksia toisiin. Ruokamyrkytysten välttämiseksi käytä vain oikein säilytettyjä elintarvikkeita. Tutustu taloudessa käyttämiesi aineiden ominaisuuksiin ja hanki lisätietoja apteekista, terveysneuvonnasta, eläinlääkäriltä (kotieläimet), tuotteen myyjältä tai elintarvikeneuvonnasta. Jos perheessä on allergiataipumusta, selvitä allergiariskit ja pidä saatavilla allergialääkkeet lääkärin neuvojen mukaisesti. Tutustu kemikaalien varoitusmerkkeihin: varoitusmerkit ovat punareunaisia, kärjellään olevia neliöitä 1.6.2015 lähtien. Myös vanhoja varoitusmerkintöjä voi olla käytössä: niissä varoitusvärinä ovat oranssi ja musta.

Lähteet ja lisätietoja:

HUS: Myrkytystietokeskus
TUKES: Varoitusmerkit
SPR Ensiapuohjeet: Myrkytys

 

Jaa opas