Maanjäristys

Kodin turvaopasOnnettomuudet

Vahinkoa aiheuttavat maanjäristykset ovat Suomessa epätodennäköisiä, mutta matkailuturvallisuuden kannalta on perusteltua hankkia niistä perustiedot, niin matka sujuu levollisemmin. Maanjäristyksille alttiita alueita ovat mm. Turkki, Iran, Yhdysvaltojen Kalifornia ja Japani. Maanjäristyksen, maanvyörymän tai vulkaanisen toiminnan tuloksena voi syntyä myös tsunami eli hyökyaalto. Kaikki järistykset eivät aiheuta tsunamia, mutta on hyvä muistaa, että maanjärjestys on luonnon oma tsunamivaroitus. Paikallisiin varoitus- ja hälytysjärjestelmiin on hyvä tutustua. Tyynenmeren alueella toimii varsin hyvä varoitusjärjestelmä (sireenit, medioissa annettavat varoitukset), mutta muiden merien alueilla sellaista ei välttämättä ole ollenkaan.

Maanjäristysherkälle alueelle matkustaessasi

 • Varaa mukaan taskulamppu ja radio tuoreine paristoineen ja pidä ne saatavilla.
 • Ensiaputaidot ja -tarvikkeet ovat suositeltavia.
 • Selvitä alkusammuttimien sijainti.
 • Tutustu asuinalueen tai majoituspaikan turvaohjeisiin ja hälytysjärjestelmiin.
 • Sopikaa turvajärjestelyistä koko matkaseurueen kesken (kokoontumispaikka, yhteyshenkilöt, jne.).
 • Säilytä painavat tai kaatuvat esineet mahdollisimman matalalla.
 • Varmista, että sänkyjen lähellä ole mitään putoavaa/särkyvää.
 • Pidä huone järjestyksessä, jotta liikkuminen on esteetöntä.
 • Matkailmoituksen teko on suositeltavaa.

Maanjäristyksen aikana sisätiloissa:

 • Suojaudu tukevan pöydän, vuoteen tai sisäoven kamanan alle, tai keskellä rakennusta olevan seinän viereen.
 • Pysy kaukana ulko-ovista, ikkunoista ja savupiipuista sekä helposti putoavista, kaatuvista tai särkyvistä esineistä (peilit, ikkunat, kattokruunut, isot kaapit, jne.).
 • Kyyristy ja suojaa pääsi.
 • Pysy sisällä. Rakennuksesta ei pidä pyrkiä järistyksen aikana ulos. Järistykset kestävät vain muutamia kymmeniä sekunteja, ja monet vahingot sattuvat juuri poistumistilanteissa.
 • Varsinkaan älä käytä hissiä tai parveketta.
 • Varaudu alkusammutustoimiin.

Maanjäristyksen aikana ulkona:

 • Kävele rauhallisesti mahdollisimman avoimelle paikalle.
 • Pysy kaukana erityisesti vanhoista ja korkeista rakennuksista, sähköpylväistä ja -linjoista sekä helposti sortuvista rinteistä yms.
 • Älä palaa sisätiloihin ennen kuin olet varma rakennuksen turvallisuudesta.
 • Jos olet autossa, pysäytä auto avoimelle paikalle etäälle rakennuksista, sähköpylväistä, silloista sekä rinteistä.
 • Pysy autossa kunnes järistys on ohi.

Tsunamilta suojautuminen:

 • Tsunaminaroituksen tultua tai maan järistessä rannan lähella hakeudu sisämaahan korkeaan maastokohtaan.
 • Jos merenpinta laskee tai nousee nopeasti epätavallisen korkealle tai matalalle, hakeudu suojaan.
 • Seuraa paikallisten viranomaisten tiedotuksia ja noudata annettuja ohjeita.
 • Älä koskaan mene rannalle ”katsomaan” tsunamia – et enää ehdi siltä karkuun.
 • Pysy suojapaikassa kunnes saat vaara ohi -ilmoituksen.
 • Muista, että tsunamiaaltoja saapuu lähes aina useampia ja niiden välillä voi olla jopa kymmeniä minuutteja.

Maanjäristyksen jälkeen:

 • Pysy rauhallisena.
 • Katkaise sähkö ja kaasu jos mahdollista.
 • Vältä irrallisia sähköjohtoja äläkä koske niihin liittyviin metalliesineisiin.
 • Käytä taskulamppua. Älä käytä tulitikkuja tai sytytintä äläkä kytke päälle mitään sähkölaitteita mahdollisten oikosulkujen tai kaasuvuotojen vuoksi. Älä tupakoi.
 • Kuuntele (paristokäyttöisestä) matkaradiosta mahdollisia ohjeita ja noudata niitä.
 • Anna tarvittaessa ensiapua. Älä siirrä vakavasti loukkaantuneita ihmisiä elleivät he ole muuten vaarassa.
 • Alkusammuta tarvittaessa, hälytä apua jos et onnistu itse.
 • Varaudu jälkijäristyksiin.
 • Jos rakennus on vaurioitunut, poistu rauhallisesti. Ota mukaan vettä, ruokaa, ensiaputarvikkeet sekä tarvitsemasi lääkkeet.
 • Jos tiedät ihmisten jääneen sortuneisiin rakennuksiin, kerro pelastusryhmille.
 • Älä mene vaurioituneisiin rakennuksiin tai niiden lähelle.
 • Muista, että teiden ja katujen tulee olla pelastusajoneuvojen käytössä. Älä siis kuljeskele turhaan ihmettelemässä tapahtunutta.
 • Pysyttele poissa rannoilta ja joenpenkoilta. Valtamerten rannikoilla maanjäristystä saattaa seurata hyökyaalto.

Lähteet ja lisätietoja:

Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteiden laitos, verkkosivut
Ulkoministeriön matkustusilmoitus

Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitos kerää maanjäristyshavaintoja ja julkaisee sivuillaan automaattisia seismisiä raportteja sekä maanjäristysilmoituksia.

Ulkoministeriö palvelee matkustusturvallisuuteen liittyvissä asioissa mm. julkaisemalla matkustustiedotteita, kertomalla edustusto- ja konsulipalveluista ja pitämällä yllä riskikohteisiin matkustaville suunnattua matkustusilmoituspalvelua. 

 

Jaa opas