Kaasuvaara

Kodin turvaopasOnnettomuudet

Kaasuvaaratilanteesta annetaan yleinen vaaramerkki. Lisäohjeita annetaan radion ja TV:n välityksellä. Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Yleisen vaaramerkin jälkeen suojaudutaan aina sisätiloihin. Kaasuvaaratilanteessa suojaudutaan sisällä yläkerroksiin, koska myrkylliset kaasut voivat olla ilmaa painavampia ja kerääntyä kellarikerroksiin (ulkona alaville alueille).

Kaasuvaaratilanteessa:

 • Suojaudu sisätiloihin talon ylempiin kerroksiin. Huom. Kellariin tai normaaliolojen käytössä olevaan väestönsuojaan ei pidä mennä, koska se ei ole ilman erillisiä toimenpiteitä tiivis eli ns. sulkutilassa.
 • Pysäytä ilmanvaihto.
 • Sulje ovet, ikkunat, ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.
 • Kuuntele ja noudata viranomaisten radiossa antamia tiedotuksia ja ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä verkon kuormituksen vähentämiseksi.
 • Pysy sisällä, pysy rauhallisena ja rauhoita myös muita.

Jos olet sisällä ja haistat edelleen kaasua:

 • Suojaa hengitystiet, vältä hengästymistä.
 • Pysyttele yläkerroksissa.
 • Kuuntele viranomaisohjeita radiosta.

Jos olet ulkona etkä pääse suojautumaan sisälle:

 • Suojaa hengitystiet, vältä hengästymistä.
 • Kulje poispäin kaasun alta sivutuuleen.
 • Pyri mahdollisimman korkealle paikalle, esimerkiksi mäen päälle.

Muista myös:

 • Varaudu ennakolta. Pelastussuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa kartoittaa alueen riskitekijät, mukaan lukien kaasuvaarariskitekijät.
 • Kaasuvaaratilanne voi syntyä vaarallisten aineiden tai kemikaalien valmistuksen, varastoinnin, käytön tai kuljetuksen aikana tapahtuneen onnettomuuden seurauksena.
 • Myös kotieläimet suojataan kaasuvaaratilanteessa mahdollisuuksien mukaan sisätiloihin, älä kuitenkaan vaaranna omaa turvallisuuttasi.

Lähde:

SPEK: Pelastussuunnittelu – Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon. 2013.

Jaa opas