Ilmanvaihdon hätäpysäytys

Kodin turvaopasOnnettomuudet

Tarve ilmanvaihdon hätäpysäytykseen voi johtua esimerkiksi tulipalosta, josta muodostuu runsaasti haitallisia savukaasuja, tai vaarallisiin kemikaaleihin liittyvästä onnettomuudesta. Uudemmissa taloissa on selvästi merkitty hätäpysäytyskytkin. Sellainen on hyvä asentaa myös vanhempiin taloihin. Jos ilmanvaihdon pysäytys ei ole mahdollista, tukitaan ilmanpoistohormit. Hätäpysäytyskytkin merkitään oheisella tarralla.

 

 

Selvitä kiinteistön huollosta vastaavan kanssa jo etukäteen, kuinka rakennuksen koneellinen ilmanvaihto hätätilanteessa pysäytetään ja kuka voi pysäytyksen tehdä.

Lähde: SPEK

Jaa opas