Liikenneturvallisuus

Kodin turvaopasLiikenne

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat muun muassa rakennettu liikenneympäristö, ajoneuvot, olosuhteet, lainsäädäntö sekä kuljettajat ja muut tienkäyttäjät ja tiellä liikkujat. Liikenneturvallisuutta edistetään mm. huolehtimalla liikenneväylien ja ajoneuvojen kunnosta, varoittamalla tielläliikkujia vaarallisista tilanteista ja olosuhteista, kehittämällä lainsäädäntöä ja valvontaa sekä vaikuttamalla tielläliikkujien tietoihin, taitoihin ja asenteisiin.

Liikenneturvallisuustyötä tehdään laajassa yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Poliisilla on keskeinen rooli liikenneturvallisuuden luomisessa ja ylläpidossa liikennettä valvovana viranomaisena. Myös Rajavartiolaitos ja Tulli osallistuvat liikenteen valvontaan. ELY-keskukset vastaavat Liikenneviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan ja vastaavat kunnossapidosta. Ne osallistuvat liikennejärjestelmätyöhön yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa. Liikenneturva (ry.) edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin.

Liikenneturvallisuutta ohjaavat valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta ja tieliikennelaki sekä muut lait jotka turvaavat liikenteen sujuvuutta ja henkilöturvaa. Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Lähteet ja lisätietoja:

ELY-keskukset: Liikenne
Liikenneturva
Tieliikennelaki
Poliisi: Liikenneturvallisuus

Jaa opas