Tieto- ja kyberturvallisuus haltuun!

Kodin turvaopasKyberturvallisuus

Kyberturvallisuus tarkoittaa tilaa, jossa kybertoimintaympäristöstä yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille tai muille kybertoimintaympäristöstä riippuvaisille toiminnoille koituvat uhkat ja riskit ovat hallinnassa. Esimerkkejä kybertoimintaympäristöistä ovat tietojärjestelmiin perustuvat ohjaus-, logistiikka- ja maksujärjestelmät, joita käytetään mm. sähkön ja lämmön siirtämisessä, rahaliikenteessä, elintarviketeollisuudessa ja organisaatioiden, kuten sairaaloiden tietojärjestelmissä. Kybertoimintaympäristön toiminnan häiriöillä voi olla laajakantoisia ja vakavia seurauksia.

Tietoturvalla tai tietoturvallisuudella tarkoitetaan järjestelyjä, joilla pyritään varmistamaan tiedon saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus. Jokainen meistä on nykyisin tekemisissä tietoturvaan liittyvien asioiden kanssa, ja meidän kaikkien turvallisella toiminnalla parannetaan yksilöiden ja yhteiskunnan tietoturvariskien hallintaa. Tietoturvan järjestelyjä ovat esimerkiksi kulunvalvonta, tilojen lukitus, asiakirjojen turvallinen säilytys ja hävitys, tietojen salaus, varmuuskopiointi sekä palomuurin, virustorjuntaohjelman ja varmenteiden käyttö. Tietoturvaan kuuluu mm. tietoaineistojen, laitteistojen, ohjelmistojen, tietoliikenteen ja toiminnan turvaaminen.

Tietoturvalla ja tietoturvallisuudella voidaan tarkoittaa myös oloja, joissa tietoturvariskit ovat hallinnassa. Tämä on hyvä tavoite, ja jokainen meistä voi edistää sen toteutumista.

Tietoturvallisuuden perustaitoihin kuuluvat:

  • Varovaisuus epäilyttävien sähköpostiviestien kanssa
  • Varmuuskopiointi
  • Salasanojen vahva suojaus
  • Tietoturvaohjelmistojen käyttö
  • Ohjelmistojen ja laitteistojen päivitys

Seuraa Viestintäviraston varoituspalvelua. Kun Viestintävierasto kehottaa päivittämään tietyn ohjelman, tee se mahdollisimman pian.

Viestintävirasto vastaa viestintäverkkojen ja -palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta. Se tuottaa tietoturvallisuuden viranomaispalveluja kansalaisille, elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle, ja palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Viestintävirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus julkaisee yksityishenkilöille, palvelujen ylläpitäjille ja organisaatiolle tietoturva-aiheisia ohjeita ja vinkkejä.

Turvallisuuskomitea on kokonaisturvallisuuteen liittyvä ennakoivan varautumisen pysyvä ja laajapohjainen yhteistoimintaelin. Turvallisuuskomitea toimii puolustusministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä. Turvallisuuskomitea toimii tarvittaessa yhteiskunnan eri häiriötilanteissa asiantuntijaelimenä ja vastaa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, joka yhteen sovittaa valtion, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän varautumista eri turvallisuustilanteissa. Komitea seuraa ja yhteen sovittaa myös kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Lähteet ja lisätietoja:

Jaa opas