Kodin turvaopas -sivustolta saat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen. Sivustolta löytyy ohjeita onnettomuuksiin ja häiriöihin, tapaturmien ehkäisemiseen, paloturvallisuuteen, rikosten ja ilkivaallan estämiseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä liikenneturvallisuuteen liittyen. Ohjeet ovat selkeät, ja ne on tarkoitettu kaikille kansalaisille.

Kodin turvaoppaan julkaisija on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Sisältöä sivustolle tuottaa laaja sidosryhmäverkosto. Sen jäsenet ovat viranomaisia ja muita tunnustettuja asiantuntijatahoja.

Julkaisijan yhteystiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

Puh: (09) 476 112
Y-tunnus: 0912934-5
Sähköposti: spekinfo (at) spek.fi