Talousvaikeudet

Kodin turvaopasHyvinvointi ja terveys

Talousvaikeudet lisääntyvät laman aikana. Puutteellinen toimeentulo vaikeuttaa yhä useamman suomalaisen elämää. Talousvaikeuksista on yhä hankala puhua avoimesti, mikä vaikeuttaa myös avun hakemista. Kaikki eivät edes tiedä, mistä apua saa.

Tiukassa taloustilanteessa monet velkaantuvat. Tärkeintä on pysäyttää velkaantuminen ajoissa. Talousvaikeuksissa seuraavista asioista saattaa olla apua:

Sosiaalietuuksien varmistaminen

 • Kunnan sosiaalitoimesta voi hakea toimeentulotukea
 • Varsinaisen toimeentulotuen lisäksi kunnat myöntävät ehkäisevää toimentulotukea, jonka perusteet ne määrittelevät itse. Jos varsinaisella toimeentulotuella katetaan esimerkiksi välttämättömät ruokaostokset ja lääkekulut, niin ehkäisevän toimeentulotuen avulla voidaan mahdollisesti maksaa vaikkapa lasten harrastukset.
 • Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on tukea perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.
 • Jotkut kunnat järjestävät myös sosiaalista luototusta. Sosiaalisen luoton avulla aiempia velkoja voidaan yhdistellä yhdeksi isommaksi luotoksi tai sitä voidaan myös myöntää kodin välttämättömiin hankintoihin, kuten kodinkoneisiin.
 • Kannattaa muistaa myös KELAn etuudet, kuten asumistuki, elatustuki, lapsilisän yksinhuoltajakorotus tai vammais- tai hoitotuki.

Kunnan talous- ja velkaneuvonta

 • Talous- ja velkaneuvojan puheille voi hakeutua jo ennen ongelmien ilmaantumista. Riittää, että henkilö itse kokee tarvitsevansa apua tai neuvontaa talousasioissaan.
 • Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
 • Oman kunnan talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot löytyvät Kuluttajaviraston sivuilta.

Takuusäätiön palvelut

 • Takuu-Säätiö takaa ylivelkaantuneiden järjestelyluottoja ja antaa talousvaikeuksissa oleville maksutonta puhelinneuvontaa.

Järjestöjen ja seurakuntien palvelut

 • Seurakunnilla on yleensä henkisen tuen lisäksi myös diakonivaroja jaettavaksi. Myös jotkut järjestöt myöntävät ruoka-apua. Kirkon diakoniatyöntekijä todennäköisesti tietää ne järjestöt, jotka paikkakunnalla ruoka-apua antavat.

Mitä talousvaikeuksien ilmaantuessa ei kannata tehdä?

 • Yrittää siirtää omaisuutta velkojien ulottumattomille. Tämä voi estää esimerkiksi pääsyn velkajärjestelyyn.
 • Lamaantua ja jättää avaamatta laskuja tai olla ottamatta yhteyttä velkojiin tai talous- ja velkaneuvontaan.

Lähde: E-mielenterveys

Jaa opas