Pandemia

Kodin turvaopasHyvinvointi ja terveys

Pandemia tarkoittaa yli maanosien ulottuvaa epidemiaa. Tunnettuja pandemioita ovat olleet esimerkiksi musta surma, kolera ja espanjantauti. Viimeisin pandemia on vuoden 2009 influenssapandemia, jonka aiheutti ns. sikainfluenssavirus. Suomessa tautiin kuoli noin 50 ihmistä. Vuosittaisen kausi-influenssan aallossa todetaan Suomessa harvoin kuolemia perusterveillä, mutta noin 500 ”ylimääräistä” kuolemaa  johtuu yli iäkkäämpien henkilöiden vakavasta sairastumisesta ja/tai perussairauksien äkillisestä huononemisesta influenssan aikana. Suomessa tartuntatautien seurannasta ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden toteutumisesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL ylläpitää tartuntatautirekisteriä.

Influenssa A -virus on aiheuttanut viimeisen vuosisadan aikana neljä maailmanlaajuista epidemiaa eli pandemiaa: vuosina 1918, 1957, 1968 ja 2009. Ne vaikuttivat väestön terveyteen merkittävästi ja osalla niistä oli myös laajoja taloudellisia, yhteiskunnallisia ja poliittisia seurauksia. On todennäköistä, että maailman väestöä kohtaa ennen pitkää uusi influenssapandemia. Pandemia voi olla myös jonkin muun kuin influenssaviruksen aiheuttama, mutta influenssapandemiaa pidetään todennäköisimpänä ja vaikutuksiltaan laajimpana.

Pandemiaan kuten myös paikallisiin epidemioihin voi jokainen varautua omalta osaltaan:

  • huolehdi aina perusterveydenhuollosta ja -hygieniasta
  • ota tarvittavat rokotukset ajallaan
  • tarkasta ennen matkaa tartuntatautitilanne
  • pidä kotivarassasi varalla sekä omat reseptilääkkeesi että oireenmukaisesti käytettävät lääkkeet (kipu, kuume, ripuli, nesteytys)
  • vältä tarpeetonta antibioottien käyttöä
  • lemmikkieläimille tuontia tai matkaa varten ehdottomasti matkapassi ja tarpeelliset rokotukset (rabies, ekinokokki)

Lähteet ja lisätietoja:

STM: Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten
Duodecim: Terveyskirjasto
Rokoteopas: Rokote.fi
THL: Infektiotaudit
WHO: Pandemic Preparedness

 

 

Jaa opas