Päihteet ja riippuvuudet

Kodin turvaopasHyvinvointi ja terveys

Alkoholi

Alkoholismiin kuuluu sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus alkoholista. Liika alkoholinkäyttö aiheuttaa myös sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä vieroitusoireita.

Alkoholismista irti pääsemisessä auttaa esimerkiksi AA-järjestö, Anonyymit alkoholistit. AA:n auttava puhelin palvelee numerossa (09) 750 200 (klo 9-21). Auttavia puhelimia toimii myös eri paikkakunnilla, listan löytää AA:n verkkosivuilta.

Lähteet: AA – nimettömät alkoholistit, Päihdelinkki.

Huumeet

Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ovat Suomessa kuten useimmissa muissakin maissa rangaistavia tekoja. Myös huumausaineiden valmistus, myynti, maahantuonti ja kuljetus ovat rangaistavia. Huumeet ovat yhteiskunnallinen ongelma, ja niiden käyttö johtaa helposti muihinkin rikoksiin.

Yleisin huume niin Suomessa kuin maailmallakin on kannabis. Vaikka huumeet jaetaan mietoihin ja koviin huumeisiin, vaaratonta huumetta ei ole. Huumeet aiheuttavat riippuvuutta, ja pienetkin huumemäärät voivat aiheuttaa elinvaurioita.

Jos sinulla tai läheiselläsi on huumeongelma, neuvoja voi kysyä esimerkiksi puhelimitse:
Irti Huumeista ry:n valtakunnallinen Päivystävä puhelin 010 804 550, päiväaikaan ma, ke ja pe klo 9-12 ja ilta-aikaan ma-to klo 18-21.
Myrkytystietokeskus 24 t/vrk, puhelin (09) 47 977
Kurvin huumepoliklinikka 24 t/vrk, puhelin (09) 775 0500

Apua huumeongelmiin saa

  • Kouluterveydenhuollosta
  • Oman kunnan terveysasemilta ja päivystyssairaaloista
  • A-klinikoiden nuorisoasemilta
  • Huumeklinikoilta
  • Oman kaupungin sosiaalitoimesta
  • Sosiaalipäivystyksestä
  • www- sivustoilta, esim:
  • Päihdealan järjestöistä,  esim. irti Huumeista ry

Lähteet: Irti Huumeista, Poliisi

Peliriippuvuus

Peliriippuvuudessa ihminen on riippuvainen rahapeleistä. Rahapeliriippuvuuden olennainen piirre on toistuva ja pakonomainen rahapelaaminen, joka jatkuu ja lisääntyy, vaikka ihminen haluaisi päästä siitä eroon. Ongelma johtaa lähes aina taloudellisiin ja ajankäytöllisiin ongelmiin, joista seuraa usein myös muita sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia.

Rahapeliongelmasta kärsiviä ja heidän läheisiään varten on auttava puhelin Peluuri, joka toimii numerossa 0800 100 101 arkipäivisin kello 12-18. Puhelimeen voi soittaa maksutta ja nimettömänä kaikkialta Suomesta.

Vertaistukea ongelmapelaamiseen löytää Nimettömien pelureiden kokoontumisista. Lähimmän tapaamispaikan ja -ajan voit katsoa Nimettömät pelurit -verkkosivustolta.

Peliongelmiin saa apua myös kunnasta riippuen joko mielenterveystoimistossa tai A-klinikalla. Lähimmän A-klinikan yhteystiedot löydät A-klinikoiden verkkosivuilta. A-klinikan palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille ja heidän läheisilleen. Nuorisoasemat palvelevat alle 25-vuotiaita ja heidän läheisiään.

Lähde: Päihdelinkki

Jaa opas