Muisti ja ikääntyminen

Kodin turvaopasHyvinvointi ja terveys

Unohtelu ei johdu aina muistisairaudesta. Yleensä kyse on esimerkiksi keskittymiskyvyn ongelmista, joita voivat aiheuttaa stressi tai univaikeudet. Myös ikä muuttaa muistia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti. Iäkkäidenkin lisääntyneiden muistioireiden taustalla on aina jokin syy, joka täytyy selvittää.

Milloin oireista tulisi huolestua ja hakeutua lääkäriin?

 • Jos omaisesi ovat tai olet itse huolissasi muistista
 • Muistioireet haittaavat töitä tai arkea
 • Sovitut tapaamiset unohtuvat
 • Sanat tahtovat unohtua
 • Päättely- ja ongelmanratkaisukyky heikkenee
 • Talousasioiden hoitaminen vaikeutuu
 • Kellon ymmärtäminen vaikeutuu
 • Esineet katoavat ja niiden käyttötavan ymmärtäminen vaikeutuu
 • Mieliala muuttuu, lähimuisti heikkenee, tuntuu ahdistavalta
 • Persoonallisuus muuttuu
 • Sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus vaivaavat
 • Aloitekyky heikkenee
 • Ihminen vetäytyy

Mitä tehdä, jos muistin ongelmat huolestuttavat tai epäilee itsellään tai läheisellään?

 • Hakeudu muistitutkimuksiin (terveyskeskus- tai työterveyslääkäri, yksityinen geriatri tai neurologi, kunnan muistihoitaja tai esim. paikallinen muistiyhdistys)
 • Tilanne kartoitetaan aluksi haastatteluin, joissa läheisen ihmisen on hyvä olla läsnä – kahdesta näkökulmasta on hyötyä
 • Muistioiretta selvitetään aluksi lyhyin muistitestein
 • Laboratoriokokein selvitetään, onko taustalla jokin muistin toimintaa häiritsevä tila tai sairaus
 • Tarvittaessa muistioireileva ohjataan muisti- tai neurologian poliklinikalle

Lähde: Muistiliitto

Jaa opas