Kyläturvallisuus

Kodin turvaopasHyvinvointi ja terveys

Kyläturvallisuus on yhteisölähtöistä turvallisuustyötä. Kyläturvallisuuden tavoitteena on vahvistaa asukkaiden omatoimista varautumista erilaisten häiriötilanteiden kuten sähkökatkojen, onnettomuuksien ja tulipalojen varalta. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla omatoimisuus korostuu pidempien välimatkojen takia. Pelastuspalveluiden saaminen paikalle saattaa kestää pitkiäkin aikoja. Onkin tärkeää kehittää kylien varautumista ja välittää tietoa turvallisuutta parantavista toimenpiteistä.

Meidän turvallinen kylä -koulutuskonsepti on kehitetty SPEKin ja muiden järjestöjen sekä viranomaisten yhteistyönä. Meidän turvallinen kylä -kouluttajat järjestävät alueellisia koulutustapahtumia yhdessä alueellisten pelastusliittojen ja kyläyhdistysten kanssa koko maassa. Tavoitteena on kaikille kylille ja kylätoimijoille avoimet, helposti saavutettavat koulutukset. Koulutuksen aikana tuotetaan kylän ja sen asukkaiden tietotaitoon pohjautuva, omannäköinen toimintatapa. Kyläläiset saavat tukea ja välineitä, kuten koulutusmateriaaleja, paikalliseen varautumistyöhön.

Kyläturvallisuus.fi – portaalissa on runsaasti käytännönläheisiä materiaaleja ja lisätietoa kyläturvallisuudesta.

Lähteet ja lisätietoja:

Portaali: Kyläturvallisuus
SPEK: Kyläturvallisuus – turvallinen maaseutu

Jaa opas