Kiusaaminen

Kodin turvaopasHyvinvointi ja terveys

Kiusaaminen on henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa. Siihen pitää puuttua ja siihen on saatavissa apua. Kiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit esimerkiksi silloin, jos siihen liittyy kiinni käymistä, tavaroiden särkemistä tai uhkailua, tai se täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit. Kiusaaminen voi ilmetä eri muodoissa, kuten työpaikkakiusaaminen, koulukiusaaminen tai nettikiusaaminen.

Kiusatuksi joutuvan voi olla joskus vaikea tunnistaa tilannetta kiusaamiseksi. Syynä voi olla esimerkiksi läheinen suhde kiusaajaan. Myös ulkopuolisen voi olla vaikea tunnistaa etenkin epäsuoraa kiusaamista. Hälytyskellojen tulisi soida, jos kiusatuksi epäillyn tavanomainen käytös muuttuu esimerkiksi surumieliseksi tai pelokkaaksi, tai huomaat, että joku henkilö jätetään toistuvasti ulkopuolelle ryhmästä, hänestä puhutaan selän takana tai häntä väheksytään yhteisössä.

Kiusaaminen on väärää ja vahingollista vallankäyttöä kiusattua kohtaan. Kiusaamisen estämiseen ja lopettamiseen on saatavilla monenlaista apua. Tärkeintä on puuttua tilanteeseen nopeasti, etenkin lasten ja nuorten kohdalla. Varhaisessa vaiheessa tapahtuva puuttuminen auttaa parhaiten. Apua ja neuvoja saa esimerkiksi  opettajilta ja koulukuraattoreilta, Lasten ja nuorten auttavasta puhelimesta, työsuojeluvaltuutetuilta ja poliisilta.

Lähteet ja lisätietoja:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Kiusaaminen
Poliisi: Kiusaaminen
Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: Epäasiallinen kohtelu

Lastensuojelulaki
Työturvallisuuslaki 

 

 

Jaa opas