Ikäihmisten turvallisuus

Kodin turvaopasHyvinvointi ja terveys

Kotona asuu yhä useampi ikäihminen. Kotona asumisen kuuluisi olla kaikissa elämänvaiheissa turvallista, ja kotirauhan taattu. Tietyntyyppiset kotitapaturmat ja vahingot voivat kuitenkin lisääntyä, jos toiminta- tai huomiokyky heikkenee. Iäkkäillä ihmisillä on tilastollisesti muuta väestöä pienempi riski joutua rikoksen uhriksi, mutta jotkut huijaustyypit kohdistuvat erityisesti ikäihmisiin. Tekijöinä voivat olla myös lähipiiriin kuuluvat, luottamusta väärin käyttävät henkilöt, jolloin rikos voi olla vaikea havaita tai ilmoittaa.

Kotiturva-hankkeessa laadittu opas Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi (2017) neuvoo, kuinka kotona asumisen turvallisuutta voidaan lisätä. Opas neuvoo mm. kuluttajasuojaan ja rikosten ehkäisyyn sekä remontointiin ja teknologisten turvaratkaisujen valintaan.

Myös Erityisryhmien asumisturvallisuus hankkeessa on tuotettu vuosien mittaan runsaasti materiaaleja kodin tapaturmien ehkäisemiseksi.  Kodin turvallisuuden tarkastuslista muistuttaa keskeisimmistä turvallisuusasioista.

Lataa pdf: Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi
Lataa pdf: Kodin turvallisuuden tarkistuslista

Hankkeiden muut materiaalit saavutat allaolevista linkeistä.

Lähteet:

Poliisi: Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi
SPEK: Erityisryhmien asumisturvallisuus

 

 

Jaa opas