Sinilevä

Sinilevää eli syanobakteeria esiintyy luonnostaan kaikissa vesistöissä. Esiintymät ovat yleisiä keski- ja loppukesällä sekä alkusyksystä. Sinilevät tuottavat ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä. Vaikka vain noin puolet sinilevistä on … Lue lisää

Kyläturvallisuus

Kyläturvallisuus on yhteisölähtöistä turvallisuustyötä. Kyläturvallisuuden tavoitteena on vahvistaa asukkaiden omatoimista varautumista erilaisten häiriötilanteiden kuten sähkökatkojen, onnettomuuksien ja tulipalojen varalta. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla omatoimisuus korostuu pidempien välimatkojen takia. Pelastuspalveluiden saaminen … Lue lisää

Ikäihmisten turvallisuus

Kotona asuu yhä useampi ikäihminen. Kotona asumisen kuuluisi olla kaikissa elämänvaiheissa turvallista, ja kotirauhan taattu. Tietyntyyppiset kotitapaturmat ja vahingot voivat kuitenkin lisääntyä, jos toiminta- tai huomiokyky heikkenee. Iäkkäillä ihmisillä on … Lue lisää

Parisuhteen kriisit

Parisuhteen kriisitilanteita voivat olla vaikkapa uskottomuus, mustasukkaisuus, puhumattomuus ja lapsettomuus. Myös erilaiset riippuvuudet ja talousvaikeudet voivat ajaa parisuhteen kriisiin. Tärkeintä on selvittää ongelmat ajoissa. Siihen tarjoaa apua muun muassa Väestöliitto, … Lue lisää

Syrjintä

Mikä on syrjintää? Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen perusteella. Lakia sovelletaan myös silloin, kun henkilöä syrjitään sen vuoksi, että hän kuuluu sukupuolivähemmistöön. Kiellettyä on sekä välitön että välillinen sukupuolisyrjintä. Välittömällä syrjinnällä … Lue lisää

Päihteet ja riippuvuudet

Alkoholi Alkoholismiin kuuluu sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus alkoholista. Liika alkoholinkäyttö aiheuttaa myös sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä vieroitusoireita. Alkoholismista irti pääsemisessä auttaa esimerkiksi AA-järjestö, Anonyymit alkoholistit. AA:n auttava puhelin … Lue lisää

Mielenterveyden häiriöt

Apua saa ympäri maata Mielenterveyden ongelmiin saa apua esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuralta. Seuran palvelut ja tukitoiminta tukevat selviytymistä vaikeissa tilanteissa. Ne tarjoavat apua, tukea, ohjausta ja vertaistukea tilanteissa, joissa ei tule toimeen … Lue lisää

Talousvaikeudet

Talousvaikeudet lisääntyvät laman aikana. Puutteellinen toimeentulo vaikeuttaa yhä useamman suomalaisen elämää. Talousvaikeuksista on yhä hankala puhua avoimesti, mikä vaikeuttaa myös avun hakemista. Kaikki eivät edes tiedä, mistä apua saa. Tiukassa … Lue lisää

Kiusaaminen

Kiusaaminen on henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa. Siihen pitää puuttua ja siihen on saatavissa apua. Kiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit esimerkiksi silloin, jos siihen liittyy kiinni käymistä, tavaroiden särkemistä tai uhkailua, tai … Lue lisää

Yksinäisyys

Yksinäisyys on olotila tai elämäntilanne, johon ihminen on päätynyt vastoin omaa tahtoansa. Yksinäisyys on usein tunnetta siitä, ettei ole ketään kenen kanssa jutella tai viettää aikaansa. Yksinäisyyteen liittyviä tunteita ja … Lue lisää