Lukitusturvallisuus (asunto)

Rikosvahingoista aiheutuu huomattavia menetyksiä niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Jokainen voi tehdä oman osansa rikosten estämiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Lukitusturvallisuus on keskeisimpiä omaisuuden, varsinkin kiinteistön, suojaamisen keinoja. Asunnon ovessa pitäisi olla … Lue lisää

Koti ja omaisuus

Pidä koti asutun näköisenä. Koti kannattaa aina pitää asutun näköisenä. Lähinaapuri tai ystävät voivat tyhjentää postilaatikon, kastella kukkia sekä sytytellä ja sammutella valoja. Tekemättömät lumityöt, pursuileva postilaatikko, leikkaamaton nurmikko ja … Lue lisää

Poliisi ja kansalainen

Kansalaiset saavat paikallispoliisilta monipuolisia turvallisuuspalveluja. Poliisin toiminnassa on tärkeintä estää henkeen, terveyteen, vapauteen, omaisuuteen ja kotirauhaan kohdistuvat rikokset ja säilyttää järjestys yleisillä paikoilla. Poliisi tukee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymistä … Lue lisää

Rikoksia voidaan estää

Rikosten ja onnettomuuksien estäminen ennakolta on yksilön ja yhteiskunnan kannalta järkevintä ja taloudellisinta. Jokainen voi tehdä oman ja muiden turvallisuuden hyväksi paljon omassa ympäristössään. Kenenkään ei pidä alistua väkivallan uhriksi, … Lue lisää