Evakuointi

Evakuointi tarkoittaa ihmisten ja omaisuuden siirtämistä turvaan vaara-alueelta tai vaarallisesta paikasta normaali- tai poikkeusoloissa. Evakuointi toteutetaan toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä. Väestönsuojelusta ja evakuoinnista määrätään valmiuslaissa (1552/2011). Kokonaisturvallisuuden sanaston mukaan suppeimmillaan evakuointi … Lue lisää

Väestönsuoja – omat tarvikkeet

Väestönsuojaan suojaudutaan vain viranomaisen käskystä. Suojan käyttöönotto vaatii aikaa, joten suojautujilla on myös aikaa kerätä mukaan henkilökohtaisia tarvikkeita. Suojautumisaika riippuu vaarasta. Nykyisin lähtökohtana pidetään maksimissaan noin kolmen vuorokauden mittaista suojautumisaikaa. … Lue lisää

Ilmanvaihdon hätäpysäytys

Tarve ilmanvaihdon hätäpysäytykseen voi johtua esimerkiksi tulipalosta, josta muodostuu runsaasti haitallisia savukaasuja, tai vaarallisiin kemikaaleihin liittyvästä onnettomuudesta. Uudemmissa taloissa on selvästi merkitty hätäpysäytyskytkin. Sellainen on hyvä asentaa myös vanhempiin taloihin. … Lue lisää

72 tuntia -varautumiskonsepti

72 tuntia -varautumiskonsepti havainnollistaa omatoimisen varautumisen merkitystä. Paraskaan julkinen palvelu ei kykene vastaamaan kaikkiin tarpeisiin yhtä nopeasti esimerkiksi myrskyn, tulvan tai laajan sähkökatkon aikana. On kaikille eduksi, jos mahdollisimman monet … Lue lisää

Sisälle suojautuminen

Sisälle suojautumisen tarve voi syntyä esimerksi kemikaalionnettomuuden tai runsaasti savua tuottavan tulipalon vuoksi. Havaitusta onnettomuudesta tulee ilmoittaa välittömästi viranomaisille. Mikäli vaaratilanne vaatii nopeaa suojautumista, siitä varoitetaan vaaratiedotteella ja ulkohälyttimillä annettavalla … Lue lisää

Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetulla liikkuvalla hälyttimellä. Yleisellä vaaramerkillä viranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta välittömästä vaarasta. Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla … Lue lisää

Maanjäristys

Vahinkoa aiheuttavat maanjäristykset ovat Suomessa epätodennäköisiä, mutta matkailuturvallisuuden kannalta on perusteltua hankkia niistä perustiedot, niin matka sujuu levollisemmin. Maanjäristyksille alttiita alueita ovat mm. Turkki, Iran, Yhdysvaltojen Kalifornia ja Japani. Maanjäristyksen, maanvyörymän … Lue lisää

Väestönsuoja

Väestönsuoja on erityinen tila tai rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan väestöä ammusten, pommien ja niiden sirpaleiden sekä räjähdyspaineen ja polttotaisteluaineiden vaikutuksilta, sortumilta, myrkyllisiltä kaasuilta, radioaktiiviselta säteilyltä ja tulipaloilta. Väestönsuojia on … Lue lisää

Maasto- ja metsäpalot

Vaikka maasto- ja metsäpalot ovat Suomessa melko harvinaisia, niitä esiintyy maamme lähialueilla usein. Etenkin Itä-Euroopan maastopaloista kulkeutuvat savut ovat olleet Suomessa jokakesäinen ilmiö. Silti vähäsateisina kesinä metsä- ja maastopaloja voi … Lue lisää

Myrkytys (onnettomuus)

Myrkyllisen aineen aiheuttamat oireet riippuvat myrkyllisen aineen ominaisuuksista, elimistöön joutuneesta määrästä ja altistustavasta. Myrkytystapauksen hoidossa auttavat oireiden voimakkuudesta riippuen kunnan terveyspalvelut tai 112. Myrkytystietokeskus on neuvontapalvelu, josta neuvotaan puhelimitse äkillisten myrkytysten … Lue lisää